Daňový kalendář 2017

LEDEN 2017

9.01.2018 spotřební daň splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22.01.2018  daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.01.2018  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
     souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
    kontrolní hlášení 4. čtvrtletí a prosinec 2017
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
 24.01.2018  spotřební daň  splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 25.01.2018    daňové přiznání za prosinec 2017
 31.01.2018  

 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)

31.02.2018 biopaliva    hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
ÚNOR 2018
09.02.2018 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2018 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

daň z příjmů 

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 20167

 20.02.2018  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 26.02.2018  spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 26.02.2018  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za leden 2018
     souhrnné hlášení za leden 2018
    kontrolní hlášení  za leden 2018
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
   spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok) 

 28.02.2018  daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018
   

BŘEZEN 2018

 

01.03.2018  daň z příjmů  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
  odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
 13.03.2018  spotřební daň  splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 15.03.2018 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

     podání oznámení platebního zprostředkovatele 
 20.3.2018    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
     elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 
 26.03.2018  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za únor 2018
    souhrnné hlášení za únor 2018
    kontrolní hlášení  za únor 2018
  energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

 

spotřební daň 

daňové přiznání za únor 2018 

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok) 

 27.03.2018

spotřební daň 

splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

03.04.2018 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018 

  

 DUBEN 2018

03.04.2018    podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
     podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2018  spotřební daň

splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.04.2018 

 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

20.04.2018 

 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň k MOSS
   daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 25.04.2018  odvod z loterií a jiných podobných her  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2018
   daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
   

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

    kontrolní hlášení  za 1. čtvrtletí a za březen 2018
 

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018 

 

spotřební daň 

splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

 30.4.2018  

daňové přiznání za březen 2018

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok) 

 

KVĚTEN 2018

30.04.2018

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

10.05.2018 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

21.05.2018 

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 

25.05.2018 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za duben 2018

   

souhrnné hlášení za duben 2018 

   

kontrolní hlášení za duben 2018

 

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018 

 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

   

daňové přiznání za duben 2018

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok) 

 31.05.2018

daň z nemovitých věcí 

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

    splatnost celé daně do 5.000 Kč
 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

ČERVEN 2018

 

 11.06.2018  spotřební daň  splatnost daně za duben 2018(mimo spotřební daň z lihu)
 15.06.2018  daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.06.2018

 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 

25.06.2018 

spotřební daň 

 splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
   daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za květen 2018
     souhrnné hlášení za květen 2018
    kontrolní hlášení  za květen 2018
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
   spotřební daň  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 pokud vznikl nárok)
02.07.2018  daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

   

ČERVENEC 2018 

 02.07.2018   daň z příjmů  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 10.7.2018   spotřební daň   splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
 16.07.2018   daň silniční   záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018 
 20.07.2018   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň k MOSS 
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.07.2018   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
    souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
    kontrolní hlášení  za 2. čtvrtletí a za červen 2018
   energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
   spotřební daň   splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
31.07.2018 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
   

SRPEN 2018

 

 09.08.2018  spotřební daň  splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 20.08.2018   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.06.2018 splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 27.08.2018  daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za červenec 2018
     souhrnné hlášení za červenec 2018
    kontrolní hlášení  za červenec 2018
  energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018 
   

daňové přiznání za červenec 2018

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok) 

31.08.2018

daň z nemovitých věcí 

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) 

 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018 

ZÁŘÍ 2018

 

 10.09.2018  spotřební daň  splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 17.09.2018  daň z příjmů   čtvrtletní záloha na daň
 20.09.2018   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 25.09.2018   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za srpen 2018 
     souhrnné hlášení za srpen 2018
     kontrolní hlášení výpis z evidence za srpen 2018
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018 
   spotřební daň  splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za srpen 2018
   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok) 

ŘÍJEN 2018

30.9.2018

daň z přidané hodnoty 

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH 

   

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

10.10.2018 

spotřební daň 

splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.10.2018 

daň silniční 

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 

20.10.2018 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň k MOSS 

22.10.2018   daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.10.2018  odvod z loterií a jiných podobných her  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2018
 25.10.2018  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2018
     souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 
    kontrolní hlášení  za 3. čtvrtletí a za září 2018
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
   spotřební daň   splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
   

daňové přiznání za září 2018 

     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok) 
 31.10.2018   daň z přidané hodnoty   poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 
   daň z příjmů   odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018 

LISTOPAD 2018 

 09.11.2018  spotřební daň   splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
 20.11.2018  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
    splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 26.11.2018  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za říjen 2018
      souhrnné hlášení za říjen 2018
    kontrolní hlášení  za říjen 2018
   energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018 
   spotřební daň   daňové přiznání za říjen 2018
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok) 
 30.11.2018   daň z nemovitých věcí   splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 
   daň z příjmů   odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018
   

PROSINEC 2018

10.12.2018 

spotřební daň 

splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.12.2018 

daň silniční 

záloha na daň za říjen a listopad 2018, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % 

 

daň z příjmů 

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.12.2018 

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12.2018 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za listopad 2018

   

souhrnné hlášení za listopad 2018

    kontrolní hlášení  za listopad 2018
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018 
   spotřební daň  splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za listopad 2018
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)