Daňový kalendář

LEDEN 2019

09.01.2019 spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2019 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.01.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2019 spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2019  daň z hazardních her   daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daňě za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.01.2019  biopaliva hlášení dle paragrafu 19 odst. 8 zákona č.201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2018 
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

 

ÚNOR 2019

11.02.2019 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2019 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

20.02.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 25.02.2019  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

souhrnné hlášení za leden 2019

kontrolní hlášení za leden 2019
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání za leden 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok) 

28.02.2019 daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019
   

BŘEZEN 2019

01.03.2019 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
12.3.2019 spotřební daň

splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2019 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25.03.2019 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
kontrolní hlášení za únor 2019
souhrnné hlášení za únor 2019
energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

spotřební daň 

daňové přiznání za únor 2019 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok) 

27.03.2019 spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

  

 DUBEN 2019

01.04.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2019 spotřební daň

splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.04.2019 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20.04.2019 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
23.04.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.03.2019 spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.04.2019 

 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

kontrolní hlášení  za 1. čtvrtletí a za březen 2019

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.04.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

KVĚTEN 2019

10.05.2019 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.05.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.05.2019 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019 

souhrnné hlášení za duben 2019

kontrolní hlášení za duben 2019

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

daňové přiznání za duben 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok) 

 31.05.2019

daň z nemovitých věcí 

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

splatnost celé daně do 5.000 Kč včetně

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

 

ČERVEN 2019

 10.06.2019  spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.2019 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.06.2019

 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 
24.06.2019 spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2019

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 
souhrnné hlášení za květen 2019
kontrolní hlášení za květen 2019
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za květen 2019

ČERVENEC 2019 

01.07.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
 01.07.2019   daň z příjmů  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2019 oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle parag.13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
01.07.2019 oznámení FATCA podání oznámení dle parag.13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 10.7.2019   spotřební daň   splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 15.07.2019   daň silniční   záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
 20.07.2019   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň k MOSS 
 22.07.2019 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.2019 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
 25.07.2019   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
kontrolní hlášení  za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
 spotřební daň   splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
30.07.2017 energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2017  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
   

SRPEN 2019

 09.08.2019  spotřební daň  splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 20.08.2019   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 26.08.2019  daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za červenec 2019
 souhrnné hlášení za červenec 2019
kontrolní hlášení  za červenec 2019
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019
  spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání za červenec 2019
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

 

ZÁŘÍ 2019

02.09.2019 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.09.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
 09.09.2019  spotřební daň  splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 16.09.2019  daň z příjmů   čtvrtletní záloha na daň
 20.09.2019  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.09.2019 spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 25.09.2019   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za srpen 2019
 souhrnné hlášení za srpen 2019
 kontrolní hlášení výpis z evidence za srpen 2019
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019 
spotřební daň   daňové přiznání za srpen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.9.2019 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH dle parag. 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN 2019

10.10.2019 

spotřební daň 

splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.10.2019 

daň silniční 

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20.10.2019 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň k MOSS 

21.10.2019   daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.10.2019 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. tvrtletí 2019
 25.10.2019  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2019
 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 
kontrolní hlášení  za 3. čtvrtletí a za září 2019
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
 spotřební daň   splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

daňové přiznání za září 2019 

 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok) 
30.10.2019 energetické daně podání oznámění o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 31.10.2017   daň z přidané hodnoty   poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 
 daň z příjmů   odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

LISTOPAD 2019

 11.11.2019  spotřební daň   splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 20.11.2019  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 25.11.2019  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za říjen 2019
    souhrnné hlášení za říjen 2019
kontrolní hlášení  za říjen 2019
 energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019 
 spotřební daň   daňové přiznání za říjen 2019
splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok) 
   

PROSINEC 2019

02.12.2019 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.12.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10.12.2019 

spotřební daň 

splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.12.2019 

daň silniční 

záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se s níženou sazbou daně podle parag. 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů 

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.12.2019

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12.2019

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za listopad 2019

souhrnné hlášení za listopad 2019

kontrolní hlášení  za listopad 2019
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
 spotřební daň  splatnost daně za říjen 2019(pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání za listopad 2019
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019(pokud vznikl nárok) 
31.12.2019 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019