Daňový kalendář

LEDEN 2017

9.01.2017 spotřební daň splatnost daně za listopad 2016(mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2017  daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.01.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
     souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
    kontrolní hlášení 4. čtvrtletí a prosinec
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 24.01.2017  spotřební daň  splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 25.01.2017    daňové přiznání za prosinec 2016
 31.01.2017  

 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)

31.02.2017 biopaliva    hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2016
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
ÚNOR 2017
09.02.2017 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2017 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

daň z příjmů 

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016 

 20.02.2017  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 24.02.2017  spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 27.02.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za leden 2017
     souhrnné hlášení za leden 2017
    kontrolní hlášení  za leden 2017
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
   spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok) 

 28.02.2016  daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017
   

BŘEZEN 2017

 

01.03.2017  daň z příjmů  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
  odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
 13.03.2017  spotřební daň  splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 15.03.2017 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

     podání oznámení platebního zprostředkovatele 
 20.3.2017    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
     elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 
 27.03.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za únor 2017
    souhrnné hlášení za únor 2016
    kontrolní hlášení  za únor 2016
  energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

 

spotřební daň 

daňové přiznání za únor 2017 

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok) 

 

spotřební daň 

splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2017 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017 

  

 DUBEN 2017

03.04.2017 daň z příjmů  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
     podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
10.04.2017  spotřební daň

splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

18.04.2017 

 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017 

 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň k MOSS
   daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 25.04.2017  odvod z loterií a jiných podobných her  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2017
 25.04.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
   

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 

    kontrolní hlášení  za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017 

 

spotřební daň 

splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

   

daňové přiznání za březen 2017

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok) 

 

KVĚTEN 2017

02.05.2017

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

10.05.2017 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

22.05.2017 

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 

25.05.2017 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za duben 2017 

   

souhrnné hlášení za duben 2017 

   

kontrolní hlášení za duben 2017

 

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017 

 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

   

daňové přiznání za duben 2017 

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok) 

 31.05.2017

daň z nemovitých věcí 

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

    splatnost celé daně do 5.000 Kč
 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017 

ČERVEN 2017

 

 09.06.2017  spotřební daň  splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 15.06.2017  daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.06.2017

 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 

26.06.2017 

spotřební daň 

 splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 26.06.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za květen 2017
     souhrnné hlášení za květen 2017
    kontrolní hlášení  za květen 2017
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
   spotřební daň  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 pokud vznikl nárok)
 30.06.2017  daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

   

ČERVENEC 2017 

 03.07.2017   daň z příjmů  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 10.7.2017   spotřební daň   splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 
 17.07.2017   daň silniční   záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017 
 20.07.2017   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň k MOSS 
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.07.2017   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017
    souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
    kontrolní hlášení  za 2. čtvrtletí a za červen 2017
   energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
   spotřební daň   splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
31.07.2017 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
   

SRPEN 2017 

 

 09.08.2017  spotřební daň  splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 21.08.2017   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.06.2017 splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 25.08.2017  daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za červenec 2017 
     souhrnné hlášení za červenec 2017
    kontrolní hlášení  za červenec 2017
  energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017 
   

daňové přiznání za červenec 2017 

   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok) 

31.08.2017

daň z nemovitých věcí 

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) 

 

daň z příjmů 

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017 

ZÁŘÍ 2017

 

 11.09.2017  spotřební daň  splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 15.09.2017  daň z příjmů   čtvrtletní záloha na daň
 20.09.2017   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 25.09.2017   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za srpen 2017 
     souhrnné hlášení za srpen 2017
     kontrolní hlášení výpis z evidence za srpen 2017
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017 
   spotřební daň  splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za srpen 2017
   

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok) 

ŘÍJEN 2017 

2.10.2017

daň z přidané hodnoty 

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH 

   

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017 

10.10.2017 

spotřební daň 

splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.10.2017 

daň silniční 

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 

20.10.2017 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň k MOSS 

   daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 25.10.2017  odvod z loterií a jiných podobných her  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2017
 25.10.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2017
     souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 
    kontrolní hlášení  za 3. čtvrtletí a za září 2017 
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
   spotřební daň   splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
   

daňové přiznání za září 2017 

     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok) 
 31.10.2017   daň z přidané hodnoty   poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 
   daň z příjmů   odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017 

LISTOPAD 2017 

 09.11.2017   spotřební daň   splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 
 20.11.2017  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.11.2017   splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 27.11.2017  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za říjen 2017
      souhrnné hlášení za říjen 2017
    kontrolní hlášení  za říjen 2017
   energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017 
   spotřební daň   daňové přiznání za říjen 2017
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok) 
 30.11.2017   daň z nemovitých věcí   splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 
   daň z příjmů   odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
   

PROSINEC 2017

11.12.2017 

spotřební daň 

splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.12.2017 

daň silniční 

záloha na daň za říjen a listopad 2017, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % 

 

daň z příjmů 

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.12.2017 

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12.2017 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za listopad 2017

   

souhrnné hlášení za listopad 2017

    kontrolní hlášení  za listopad 2017
   energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017 
   spotřební daň  splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za listopad 2017
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)