Daňový kalendář

LEDEN 2020

09.01.2020 spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2020 spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.2020  daň z hazardních her   daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daňě za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
    energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
31.01.2020  biopaliva hlášení dle paragrafu 19 odst. 8 zákona č.201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

 

ÚNOR 2020

10.02.2020 spotřební daň

splatnost daně za prosine 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.02.2020 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

20.02.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 25.02.2020  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020

souhrnné hlášení za leden 2020

kontrolní hlášení za leden 2020
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
 spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání za leden 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok) 

   

BŘEZEN 2020

02.03.2020 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
       odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
11.03.2020 spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16.03.2020 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.2020 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
souhrnné hlášení za únor 2020
energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

spotřební daň 

daňové přiznání za únor 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok) 

26.03.2020 spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

  

 DUBEN 2020

01.04.2020 daň z příjmů  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2020 spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.04.2020 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20.04.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.03.2020 spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

27.04.2020 

 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

kontrolní hlášení  za 1. čtvrtletí a za březen 2020

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.04.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

KVĚTEN 2020

11.05.2020 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.05.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.05.2020 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020

souhrnné hlášení za duben 2020

kontrolní hlášení za duben 2020

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020 

spotřební daň 

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

daňové přiznání za duben 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok) 

 

ČERVEN 2020

01.06.2020 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 
    splatnost celé daně do 5.000 Kč včetně
  daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
 09.06.2020  spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

22.06.2020

 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 
24.06.2020 spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2020

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za květen 2020
30.06.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

ČERVENEC 2020

 01.07.2020   daň z příjmů  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
  oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle parag.13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  oznámení FATCA podání oznámení dle parag.13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 10.7.2020   spotřební daň   splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 
 15.07.2020   daň silniční   záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
 20.07.2020   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň k MOSS 
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
    daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení  za 2. čtvrtletí a za červen 2020
 energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
 spotřební daň   splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.07.2020 energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2020  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020
   

SRPEN 2020

 10.08.2020  spotřební daň  splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 20.08.2020   daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 25.08.2020  daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za červenec 2020
 souhrnné hlášení za červenec 2020
kontrolní hlášení  za červenec 2020
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
  spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání za červenec 2020
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
31.8.2020 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

 

ZÁŘÍ 2020

 09.09.2020  spotřební daň  splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 15.09.2020  daň z příjmů   čtvrtletní záloha na daň
 21.09.2020  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
24.09.2020 spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 
 25.09.2020   daň z přidané hodnoty   daňové přiznání a daň za srpen 2020
 souhrnné hlášení za srpen 2020
 kontrolní hlášení výpis z evidence za srpen 2020
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020 
spotřební daň   daňové přiznání za srpen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.9.2020 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH dle parag. 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN 2020

12.10.2020 

spotřební daň 

splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.10.2020 

daň silniční 

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

20.10.2020 

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň k MOSS 

 daň z příjmů  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 26.10.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. tvrtletí 2020

 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2020
 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
kontrolní hlášení  za 3. čtvrtletí a za září 2020
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
 spotřební daň   splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

daňové přiznání za září 2020

 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok) 
30.10.2020 energetické daně podání oznámění o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 31.10.2020   daň z přidané hodnoty   poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 

LISTOPAD 2020

02.11.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
 09.11.2020  spotřební daň   splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 
 20.11.2020  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 25.11.2020  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za říjen 2020
    souhrnné hlášení za říjen 2020
kontrolní hlášení  za říjen 2020
 energetické daně   daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
 spotřební daň   daňové přiznání za říjen 2020
splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok) 
30.11.2020 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
   

PROSINEC 2020

10.12.2020 

spotřební daň 

splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.12.2020 

daň silniční 

záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se s níženou sazbou daně podle parag. 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů 

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

21.12.2020

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

28.12.2020

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za listopad 2020

souhrnné hlášení za listopad 2020

kontrolní hlášení  za listopad 2020
 energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
 spotřební daň  splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 daňové přiznání za listopad 2020
 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020(pokud vznikl nárok) 
31.12.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020