Namátkové kontroly povoleny

Na konci roku 2008 vzbudilo velkou pozornost rozhodnutí Ústavního soudu týkající se "namátkových" daňových kontrol (I.ÚS 1835/07). Na základě tohoto rozhodnutí měl správce daně povinnosti seznámit daňový subjekt s důvodným podezřením, že daňová povinnost je stanovena nesprávně. Tento nález byl správci daně i soudy již od svého počátku přijímán kriticky.

Číst dál: Namátkové kontroly povoleny

Zdanění zpevněných ploch – úspora nebo zdražení?

Novela Zákona o dani z nemovitostí platná od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnost novela Zákona o dani z nemovitostí, ve své důvodové zprávě prezentovaná jako krok vedoucí k významnému zjednodušení správy této daně. V médiích se dokonce mluví o velké úspoře poplatníků na platbách daně. Bohužel opak je pravdou. Dalo by se říct, že novela přináší ještě více zmatku do i tak názorově nejednotné oblasti.

Číst dál: Zdanění zpevněných ploch –...