Namátkové kontroly povoleny

Na konci roku 2008 vzbudilo velkou pozornost rozhodnutí Ústavního soudu týkající se "namátkových" daňových kontrol (I.ÚS 1835/07).  Na základě tohoto rozhodnutí měl správce daně povinnosti seznámit daňový subjekt s důvodným podezřením, že daňová povinnost je stanovena nesprávně. Tento nález byl správci daně i soudy již od svého počátku přijímán kriticky.


Dne 8. listopadu 2011 se k celé věci opětovně vyjádřil Ústavní soud ve svém stanovisku Pl.ÚS-st. 33/11, tentokrát v plenárním složení (kolektiv všech soudců Ústavního soudu). Výsledkem je nový názor, a to v tom smyslu, že za protiústavní nelze považovat postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu bez toho, aby disponoval konkrétními skutečnostmi podloženým podezřením, že daňový subjekt nesplnil řádně svou daňovou povinnost. Soud výslovně akceptoval preventivní pojetí daňové kontroly v systému správy daní. Kontroly tedy je možné provádět i namátkově. Správce daně ale nesmí postupovat vůči poplatníkovi šikanózně. To znamená, že poplatník se může dovolávat nezákonnosti např. daňové kontroly formálně zahájené před koncem roku jenom za účelem prodloužení lhůty pro vyměření daně, opakované kontroly bez opodstatněných důvodů a bezdůvodně protahované kontroly.V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o odbornou pomoc v této oblasti mně neváhejte kontaktovat.  

Dne 30.11.2011


Ing. Barbora Krížová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.