Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků

Tzv. sazbovou novelizací zákona o DPH došlo k zúžení kategorie „zdravotních prostředků" (příloha č. 1 zákona o DPH). Od nového roka tedy podléhají snížené sazbě DPH již jenom některé z nich. Z důvodu nemalých problémů plynoucích ze zařazení zdravotních prostředků do správné kategorie (se sníženou nebo se základní sazbou DPH) vydalo GFŘ informaci k této problematice

Číst dál: Informace GFŘ k uplatnění...

Novela zákona o DPH od 1.1.2013 - I. část

Dne 1.1.2013 nabyla účinnost rozsáhlá novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. Dle informace GFŘ, byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Dalším a zásadním důvodem je návrh dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH. Novela např. rozšiřuje a zpřísňuje nepříjemné ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem. Kromě těchto oblastí rovněž významně mění registrační povinnosti plátců, zdaňovací období, vystavování daňových dokladů a mnohé další

Číst dál: Novela zákona o DPH od...