Změny daňových a sociálních zákonů od 1.1.2013

 

Některé ze schválených změn:

 

 

Daň z příjmů:

 

 

 • redukce výdajových paušálů u fyzických osob. Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800 tis. Kč pro 40% paušál (např. lékaři, advokáti, daňový poradci atd.), resp. do částky 600 tis. Kč pro 30% paušál (příjmy z pronájmu). Výdajů uplatňované sazbou 80% z příjmů (řemeslné živnosti) nebo 60% (ostatní živnosti) nejsou omezeny.
 • zrušení nároku na slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě pro poplatníky (FO), který si uplatňují výdaje procentem z příjmů, pokud součet základu daně u kterých byli výdaje tímto způsobem uplatněny je vyšší než 50% z celkového základu daně poplatníka,
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob (uplatní se za období 2013 – 2015) ve výši 7 % z kladného rozdílu:

 

-       mezi součtem příjmu (ne superhrubá mzda!) ze závislé činnosti a funkčních požitků a dílčího základu daně podle z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a

 

-      48násobkem průměrné mzdy (odpovídá stropu vyměřovacího základu pro pojistné na SP, tj 1 242 432 Kč),

 

Poplatník, u něhož se zvyšuje daň resp. záloha na daň (byť jen za jeden měsíc) o solidární zvýšení je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (nebude možné mu provést roční zúčtování záloh).

 

 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (24 840 Kč) pro starobní důchodce v letech 2013-2015,
 • zvýšení srážkové daně z příjmů vyplácených daňový rezidentům z daňových rájů z 15% na 35 %,

 

Spotřební daň z nafty:

 

 • snížení procenta daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty a od roku 2014 úplné zrušení,

 

Daň z převodu nemovitostí

 

 • zvýšení daně z převodu nemovitostí z 3 % na 4 %,

 

Daň z přidané hodnoty

 

 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jedno procento, tj. na 21 % a 15 %. Omezení platí pro léta 2013-2015, od 1.1.2016 má dojít ke sjednocení sazeb na 17,5%,
 • na dětské pleny se nově uplatní vyšší sazba daně, tj. 21%,
 • zpřísnění definice zdravotnických prostředků, u kterých je možné uplatnit sníženou sazbu daně. Sníženou sazbu DPH bude možné uplatnit pouze u zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny k léčení zdravotního postižení, nebo ke smíření jeho důsledků a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Jedná se o avizovanou harmonizaci zákona o DPH se zněním směrnice.

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

 • zrušení maximálního vyměřovacího základu (stropu) u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013-2015

 

Ing. Barbora Krížová                                                                                            02.01.2013 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.