Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků

Tzv. sazbovou novelizací zákona o DPH došlo k zúžení kategorie „zdravotních prostředků" (příloha č. 1 zákona o DPH). Od nového roka tedy podléhají snížené sazbě DPH již jenom některé z nich. Z důvodu nemalých problémů plynoucích ze zařazení zdravotních prostředků do správné kategorie (se sníženou nebo se základní sazbou DPH) vydalo GFŘ informaci k této problematice:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/DPH_u_zdrav_prostredku_1_1_2013.pdf

Dále si dovoluji upozornit na další publikovanou informaci, tentokrát z oblasti pracovních prohlídek:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/47073-prac.prohl.1.pdf

 

Ing. Barbora Krížová

10.2.2013