Komu se vyplatí daňový poradce (článek z www.penize.cz)

Komu byste doporučila využít služeb daňového poradce?

Určitě bych ho doporučila pro účely daňového posouzení finančně náročných transakcí jako je například prodej bytu, potom určitě na začátku podnikání, kdy je dobré nastavit systém a postupy, aby daně v budoucnosti byly co nejnižší, a pro určité typy podnikání, kde jsou daně složitější, to je například stavebnictví, podnikání s mezinárodním prvkem. A v zásadě pro každého, kdo chce na daních ušetřit nebo má daňový problém, který nedokáže vyřešit, a přínosy (nebo rizika sankcí) jsou pro něho větší než hodinová sazba daňového poradce.

A ještě jeden úhel pohledu: Daňový poradce se vyplatí všem společnostem a podnikatelům, kteří potřebují odložit platbu daně a odvodů ať už z finančních, nebo administrativních (účetní „nestíhá“) důvodů.

 

Jak tomu mám rozumět?

Pokud si daňové přiznání zpracováváte svépomocí, musíte ho finančnímu úřadu poslat v řádném termínu, tedy do konce března, pokud poslední březen vyjde na víkend nebo svátek, posouvá se nejzazší termín na nejbližší další pracovní den. Zároveň byste měli uhradit daň z příjmů. Přehledy pro pojišťovny pak máte povinnost podat do konce měsíce po odevzdání daňového přiznání, tedy letos nejpozději do 2. května. Doplatek odvodů je splatný do osmi dnů od podání přehledu.. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, na finanční úřad musíte do 1.dubna 2013 doručit jen plnou moc, kterou poradci dáte ke zpracování daně z příjmů. A máte nárok na tříměsíční odklad platby daně a odvodů, s poradcem se podání přiznání a platba daní posouvá na konec června, respektive letos na 1. července.

 

A jak je to s platbami na povinná pojištění?

S poradcem máte znovu nárok na odklad. Je ovšem potřeba pojišťovnám rovněž doložit, že daně pro vás zpracovává poradce. Oznámit odklad zdravotní i sociální pojišťovně a předložit jí fotokopii plné moci musíte do konce dubna. Přehledy pro pojišťovny pak podáte nejpozději do konce července (letos do 1. srpna) a doplatek zaplatíte do 8 dnů od podání přehledu. A co víc, v případě vyšší roční daňové povinnosti se Vám odloží i povinnost platit vyšší zálohy na daň z příjmů a zálohy na sociální a zdravotní pojištění. .

 

Jak vybrat daňového poradce, podle jakých hledisek?

Ideálně podle referencí a také podle specializace daňového poradce (najdete ji na webu Komory daňových poradců České republiky v seznamu daňových poradců). Na témž webu můžete taky přímo zadat poptávku, ozvou se vám ti poradci, kteří mají o spolupráci s vámi zájem.

 

Kolik daňový poradce stojí?

To záleží na lokalitě na klientovi i poradci – velmi, velmi orientačně: v Praze vyjde práce poradce na 1000 až 1500 korun za hodinu a víc.

 

Kdo a jakým způsobem informuje finanční úřad o tom, že mám daňového poradce? Klient nebo sám poradce?

Pokud vás zastupuje daňový poradce, je potřeba na finanční úřad doručit plnou moc k zastupování. Plná moc musí být povinně podepsaná klientem, podpis nemusí být notářsky ověřený. Plnou moc je možné doručit na úřad osobně (na podatelnu) nebo doporučeně – poštou. O doručení se může starat klient i poradce, záleží na domluvě.

Pokud chce klient šetřit čas a podat plnou moc datovou schránkou, musí použít vlastní schránku. Klient bez datové schránky může plnou moc podat přes aplikaci EPO, v tomto případě ale musí být opatřená jeho vlastním uznávaným elektronickým podpisem. Po doručení plné moci na finanční úřad už daňový poradce komunikuje se správcem daně přímo (přes vlastní datovou schránku nebo jiným způsobem), jeho klient už pak nemusí nic řešit.

 

Pokud odvede daňový poradce svou práci nekvalitně, kdo je za pochybení odpovědný a kdo platí případné pokuty? Pokud platím pokutu já, můžu ji pak požadovat po poradci?

Daňový poradce nese plnou odpovědnost za škodu, která vznikla klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství, pokud ji způsobil on sám, jeho zástupce nebo pracovník. Pro tyto účely má poradce povinnost být pojištěn. Sankce platí primárně poplatník, na daňovém poradci má právo uplatnit náhradu škody v souladu se zákonem o daňovém poradenství.

 

Musí být daňový poradce někde certifikovaný? Můžu si to případně někde ověřit?

Na činnost zde registrovaných, daňových poradců dohlíží Komora daňových poradců ČR – samosprávná a nezávislá profesní instituce.

Daňovým poradcem se může stát jenom člověk, který má vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný a složí velice náročné odborné zkoušky (další podmínky najdete v § 5 odst. 1 Zákona o daňovém poradenství). Až po splnění těchto podmínek může být adept zapsán do zmiňovaného seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na webu Komory daňových poradců, tam si tedy registraci poradce můžete kdykoliv ověřit.

 

Jak se pozná dobrý daňový poradce od špatného?

Daňový poradce je ze zákona povinen jednat čestně a svědomitě, dodržovat etické principy. Jedním z nich je i povinnost profesní mlčenlivosti. Dobrý daňový poradce neustále prohlubuje svoje vzdělání v oboru a podle mého názoru musí mít rád svoji práci. A především lidi.

 

Zveřejněno 20. 3. 2013

 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu/251779-komu-se-vyplati-danovy-poradce