Nerealizované kursové rozdíly - aktualizace

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 5 Afs 45/2011 – 94 ze dne 19. 4. 2012 judikoval, že i když se nerealizované kursové zisky podle účetních metod zahrnují do výsledku hospodaření do základu daně z příjmů nevstupují. Je to velice nečekané rozhodnutí, které je v rozporu s dlouholetou praxí a dosavadním výkladem všech souvisejících předpisů.

Číst dál: Nerealizované kursové...

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od 1.1.2014

Od Nového se mění vymezení účasti zaměstnance na nemocenském a důchodovém pojištění. Nová definice zaměstnance pro účely NP a DZ vychází z výkonu činnosti, ze které plynou příjmy označované zákonem o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti. Pro odvod pojistného již není relevantní, zda je mezi zaměstnancem a společností uzavřen pracovně-právní vztah.

Číst dál: Novinky ve zdravotním a...

Novela zákona o dani z příjmů od 1.1.2014

Od 1. ledna 2014 se prodlužuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Původní, 6- ti měsíční lhůta držby cenných papírů (čas mezi nabytím a prodejem), rozhodná pro osvobození tržby z prodeje od daně z příjmů FO, se prodlužuje až na 3 roky. Nová lhůta se vztahuje i na cenné papíry s přímým podílem vyšším než 5% na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech.

Číst dál: Novela zákona o dani z...