NOVELA Zákona o DPH (2015) - I. část

 (výjimky z účinnosti viz dole)

V souladu s §92a - §92i Zákona o DPH, u níže uvedených zdanitelných plnění, DPH přiznává a odvádí odběratel zboží nebo služby. Dodavatel fakturuje svojí dodávku bez české DPH.

Reverse charge je lokální, tzn., uplatní se jenom na dodání zboží a služeb s místem plnění v tuzemsku, neplatí pro zahraniční dodávky.

 

REŽIMY S TRVALÝM POUŽITÍM REVERSE CHARGE (trvalé zdaňování prostřednictvím reverse charge mechanizmu)

1. Dodání zlata

2. Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (odpady)

3. Dodání nemovitých věcí (pozemky, stavby…), pokud se plátce rozhodne uplatnit DPH na výstupu i po uplynutí 5 leté lhůty pro osvobození od daně. Lze tak učinit pouze po předchozím souhlasu příjemce plnění.

4. Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

 

REŽIMY S DOČASNÝM POUŽITÍM REVERSE CHARGE (omezená účinnost režimu do 31. 8. 2018)

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu pokud tak stanoví vláda svým nařízením. Jedná se o následovné plnění:

1.dodání emisních povolenek (skleníkové plyny) ---účinnost od 1. 1. 2015,

2.dodání mobilních telefonu,

3.dodání mikroprocesorů, centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

4.dodání plynu a elektřiny obchodníkovi a dodání certifikátů plynu a elektřiny,

5.poskytnutí telekomunikačních služeb,

6.dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,

7.dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy --- u cukrové řepy účinnost od 1. 9. 2015,

8.dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92,

9. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kteréch bylo ČR povoleno použít režim PDP rozhodnutím Rady EU (tzv. mechanizmus rychlé reakce – za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům) ------max. ale na dobu 9 měsíců, vláda uvedené stanoví rozhodnutím.

U položek pod body 2, 3, 6, 7, 8 se reverse charge použije, jenom pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje 100 tis. Kč.

Správce daně lze požádat o závazné rozhodnutí k jakémukoliv z výše uvedených režimů PDP.

Fikce správného posouzení: pokud dodavatel i odběratel mají důvodně za to že režim PDP má být použitý a použijou ho, plnění režimu PDP  podléhá.

 

 

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.