Povinná elektronická komunikace s FÚ od 1. 1. 2015

1. Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů,

2. Řádné a dodatečné daňové přiznání,

3. Hlášení a vyúčtování ,

4. Výpis z evidence pro daňové účely v režimu PDP a souhrnné hlášení (platí jak dosud pro plátce DPH)

Datová zpráva musí být ve správci daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná:

1. prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo

2. prostřednictvím datové schránky.

Za nedodržení povinné elektronické formy podání, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč a to povinně a bez dalšího (bez výzvy). Pokud daňový subjekt nesplněním této povinnosti závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Bližší informace najdete ZDE:

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

 

 

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.