Změny v zákoně o daních z příjmu od 1.1.2015

 

1. zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 2 400 Kč ročně a na třetí dítě o 3 600 Kč ročně (daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna),

2.  nově je zavedená sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy,

3.  základní slevu na poplatníka (ročně 24 840 Kč) můžou opět využít i osoby pobírající starobní důchod. Dle nálezu Ústavního soudu mohou slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014 uplatnit všichni pracující důchodci. Ústavní soud ustanovení zákona, které slevu na dani u starobních důchodců zakazuje, zrušil. Slevu na dani je možné uplatnit i zpětně za rok 2013,

4.  od ledna 2015 se opětovně zdaňuje pravidelně vyplacený důchod u poplatníka, jehož součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a z pronájmu přesáhne limit 840 tis. Kč,

5.  pokud fyzická osoba obdrží příjem, který je od daně z příjmů FO osvobozen a zároveň je vyšší než 5 mil. Kč., je povinen uvedenou skutečnost správci daně a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém příjem obdržel. V případě, že bude mít poplatník daňového poradce, lhůta pro oznámení i pro podání DP se prodlužuje. Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta až do výše 15 % z neoznámeného příjmu,

6.  nově je stanovena nižší pokuta za opožděné podání daňového přiznání, za podmínky, že dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, je vyšší než 50 % celkového základu daně,

7. nově bude muset mzdový list pro účely daně obsahovat i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění,

8. od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání (poslední možnost byla zavedena v roku 2014),  

9. bezúplatný příjem v podobě bezúplatně získaného majetkového prospěchu (z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros) je osvobozen od daně, pokud v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 tis. Kč,

10. nově budou osvobozeným příjmem u zaměstnanců pouze ty příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění, nikoliv částky určené k investování. Dále si fyzické osoby nebudou mít možnost odečíst částky, které byly zaplaceny na soukromé životní pojištění, a jsou určené k investování,

11. pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně, v průběhu kalendářního měsíce, více motorových vozidel současně, za příjem je považována částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel poskytnutých (dříve „použitých“) pro služební i soukromé účely. Rozhodující tedy bude to, zda vozidlo bylo v daném měsíci zaměstnanci zaměstnavatelem poskytnuto, bez ohledu na to, zda bylo vůbec zaměstnancem použito,

12. osvobozen bude rovněž majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 tis. Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti, 

13. nově bude mít povinnost podat daňové přiznání toliko poplatník, kterému se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně. Nikoliv ten poplatník, kterému se zvýší pouze záloha na daň z příjmů,

14. nově se základ pro výpočet solidárního zvýšení daně snižuje o daňovou ztrátu (lze o ni, pro tyto účely, snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně ze závislé činnosti).

 

Další informace týkající se změn ve zdaňování daní z příjmů najdete ZDE:

Fyzické osoby

Právnické osoby

 

 

 

8. 11. 2014                                                                                                       Ing. Barbora Krížová

                                                                                                                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.