Ing. Barbora KRÍŽOVÁ - daňový poradce, č.osv. 4489

danovy-poradceJsem daňová poradkyně zapsaná v České Komoře daňových poradců s více než 18 letou praxí v oboru.

Své vědomosti čerpám v dlouholetém a nepřetržitém vzdělávání v oboru. Na své životní vizi, působit jako daňový poradce, intenzivně pracuji již od roku 1996, kdy jsem získala certifikát „Účetnictví podnikatelských subjektů“ v Bratislavě (SR) a začala jsem pracovat v tomto oboru.

Následně jsem vystudovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě, obor Daně a daňové poradenství.

Krátce po svém přestěhování do České republiky (2005) jsem získala certifikát IES - Daňový profesionál v ČR.

V roce 2008, jsem úspěšně absolvovala čtyř semestrální právní vzdělávání pro poradenství na Masarykové univerzitě v Brně.

Od roku 2011 jsem zapsaná v České Komoře daňových poradců pod číslem osvědčení 04489 (zkoušky v roce 2010) a také jsem dále přihlášená ke kontinuálnímu vzdělávání KDPČR.

Své praktické zkušenosti jsem získala z legislativního prostředí České i Slovenské republiky.

V průběhu své profesní kariéry jsem působila ve všech oblastech tohoto podnikání:

  • státní sféře (MINISTERSTVO OBRANY SR),
  • velkých mezinárodních poradenských společnostech (ACCENTURE SERVICES s.r.o., mezinárodní advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS v.o.s.)
  • malých účetně – daňových kancelářích (v ČR např. GENEVA TAX ADVISORY s.r.o.)

Na Slovensku jsem podnikala i prostřednictvím vlastní kanceláře (Ing. Barbora Krížová – KREUZ) poskytující komplexní účetně – daňové služby.

V průběhu svého podnikání jsem cca 10 let (1999 – 2008) poskytovala svoje služby i společnosti PULMED s.r.o., Bratislava, SR (dětská ozdravovna, ambulance praktického i plicního lékaře).

V České republice jsem se mimo jiné specializovala i na mezinárodní zdanění a zdaňování cizinců (spolupráce s renomovanou odbornicí pí Bc. Magdalénou Vyškovskou).

Oblast MEZINÁRODNÍHO ZDAŇOVÁNÍ je mojí hlavní specializací i v současnosti.

V současnosti pracuji v Praze a v Humpolci (Vysočina), kde vedu vlastní DAŇOVĚ - ÚČETNÍ KANCELÁŘE. Se svým týmem vysoce kvalifikovaných a zkušených spolupracovníků poskytujeme naším klientům komplexní služby z oblasti mezd, účetnictví, daňového poradenství a souvisejících služeb.

Kromě toho se věnuji autorské činnosti pro odborné publikace společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (zejména Daně a právo v praxi, Otázky a odpovědi v praxi )

Pracuji v češtině, slovenštině, angličtině i francouzštině.

Mám 2 děti a ve svém volném čase se již dlouhodobě věnuji seberozvoji a alternativním formám léčení.

Vědomá práce pro lidi, práce daňového poradce je mým posláním.

Proto ji činím, ze srdce. Pro Vás právě tady a teď.