Vybrané změny v zákoně o DPH

Vybrané změny v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2017

  • se slova „které pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě, která mu dodává zbožínahrazují slovypod nímž pořizovatel zboží pořídil“. A za první větu se vkládá nová věta „ Je-li místo plnění stanoveno podle věty první v tuzemsku, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné při tomto pořízení zboží z jiného členského státu.“

Od 1. 4. 2017 tedy platí, že toto náhradní zdanění je bez nároku na odpočet DPH na vstupu. Např. plátce v ČR zaplatí daň, ale protože zboží je přepraveno od dodavatele z jednoho členského státu přímo odběrateli do jiného členského státu, tzn. fyzicky se v ČR nevyskytne, nevznikne mu nárok na odpočet DPH.

Číst dál: Vybrané změny v zákoně o DPH

Prodej osobního automobilu společností s.r.o.

Společnost s. r. o., plátce DPH provozující jak činnost bez nároku na odpočet DPH, tak s nárokem (na vstupu koeficient) prodává osobní automobil s datem první registrace v TP 9. srpna 2006. Tento osobní automobil společnost nabyla na základě fúze (v r. 2014) se společností, která nebyla plátcem DPH a která osobní automobil nabyla vkladem fyzické osoby – podnikatele (přeměna fyzické osoby na s. r. o.). Fyzická osoba – neplátce DPH, osobní automobil splácela v rámci leasingu a od leasingové společnosti jej po řádném splacení všech splátek odkoupila 31. října 2009. Má naše společnost nyní povinnost odvést na výstupu při jeho prodeji DPH?

Číst dál: Prodej osobního automobilu...

Chybné místo zdanění - narovnání dvojího zdanění v ČR a Polsku

Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku a montáž oken na nemovité věci na Sněžce. Odběratelem byl plátce v té době pouze s českým DIČ. Výrobu jsme zadali u sesterské firmy v Polsku, dopravně byla blíže. Fakturu jsme vystavili s českou DPH českému plátci. Od polské firmy jsme ale dostali konečnou fakturu s polskou DPH. Až tehdy jsme ale zjistili, že nemovitá věc není na české straně, ale na polské straně. Žádali jsme o vrácení polské daně, ale polský finanční úřad nám naopak zaslal výzvu k přihlášení se k polské DPH s tím, že naše faktury měly obsahovat polskou daň a místo plnění je v Polsku. Jak máme opravit původní české faktury s českou DPH? Jde o opravu výše daně podle § 43 a tedy o dodatečná daňová přiznání? Nebo o opravu základu daně podle § 42? Chápeme správně, že toto plnění nebylo předmětem daně podle českého zákona o dani z přidané hodnoty?

Číst dál: Chybné místo zdanění -...

Řádek č. 42 v přiznání k DPH a jeho náplň

Naše firma začala dovážet zboží ze třetích zemí. Dovoz jsme dle JSD samovyměřili, což se projevilo na ř. 7 a zároveň na ř. 42 daňového přiznání – tak je to i v účetním softwaru. Úřednice z FÚ požaduje, abychom údaj z ř. 42 přehodili do ř. 43. Co tedy patří do ř. 42, když samovyměření při dovozu zboží patří do ř. 43?

Číst dál: Řádek č. 42 v přiznání k DPH...