Pořízení zboží ze třetí země

Rozumím tomu správně, že pokud jako OSVČ - neplátce dovezu zboží ze země mimo EU k dalšímu prodeji tady v ČR, nemusím být plátcem DPH, pokud je max. objem pod 326tis. Kč/rok? Samozřejmě, za předpokladu, že splním i podmínku o obratu. A druhá otázka - platí to stejné, pokud si dovezu materiál a z něj pak budu vyrábět, a dál prodávat tady v ČR? Děkuji za odpověd.

Osoba povinná k dani (většinou podnikající), která není plátcem české DPH a pořizuje v ČR zboží z jiného členského státu, které je předmětem české DPH, stává se identifikovanou osobou podle § 6g Zákona o DPH. Některé transakce pořízení zboží ale nejsou předmětem české DPH a proto povinnost identifikace nezakládají (viz. § 2a Zákona o DPH). Jedná se např. o pořízení zboží z JČŠ, pokud jeho celková hodnota bez daně nepřekročila v příslušeném ani v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 tis. Kč. Uvedené se ale netýká pořízení zboží ze třetí země, tzn. výhradně z tohoto důvodu Vám povinnost registrace nebo identifikace k české DPH vzniknout nemůže. Pokud budete dovážet materiál a dále v ČR prodávat hotové výrobky, stanete se plátcem české DPH po tom, co Váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 750 000 Kč.