Prodej automobilu pořízeného před registrací

Jsem plátcem DPH. Používám ke své práci auto, které jsem pořídil soukromě ještě před zahájením svého podnikání. Tedy pořizovací náklady ani DPH za auto jsem neuplatnil. Během podnikání uplatňuji DPH za pohonné hmoty a za další náklady spojené s provozem auta, zejména servis. Pro zdanění uplatňuji paušál. Nyní chci auto prodat. Chtěl bych se zeptat jak je to s příjmem za prodej a s DPH. Je možné jej prodat stejně jako jsem jej koupil? Tedy mimo účetnictví a bez DPH?

Dobrý den. Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty mají vlastní, zcela nezávislý, režim. Dani z příjmů nepodléhají příjmy z prodeje automobilu, v souladu s §4 odst. 1 písm. c) Zákona o daních z příjmů, který nebyl a není zařazen v obchodním majetku poplatníka a doba mezi jeho nabytím a prodejem přesahuje 1 rok. Má se za to, že poplatník, který si uplatňuje výdaje procentem z příjmů, nemá žádný obchodný majetek. Záleží tedy na tom, kdy automobil prodáte. V souladu s § 4 odst. 4 písm. c) Zákona o dani z přidané hodnoty, obchodním majetkem souhrn je majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. Pokud jste automobil používal k uskutečňování ekonomických činností (k podnikání), pak se, pro účely DPH, jedná o majetek obchodní. Předmětem české DPH je také dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje také převod vlastnického práva k majetku za úplatu. Bohužel, žádné ustanovení aktuálně platného zákona o DPH obecně nevylučuje z předmětu české DPH, prodej obchodního majetku, ze kterého plátce neuplatnil při jeho nákupu odpočet DPH. Jediná výjimka se uplatní na prodej osobních automobilů pořízených před 1. 4. 2009 (viz § 62 odst. 2 ZDPH ve znění do 31. 3. 2009 spolu s přechodnými ustanoveními novely zákonem č. 87/2009 Sb.). Uvedené se samozřejmě netýká speciálních režimů jako je vývoz, dodání zboží do JČŠ a dodání automobilu ve zvláštním režim obchodníka s použitým zbožím ve smyslu § 90 ZDPH. Z uvedeného plyne, že prodej zmíněného automobilu v tuzemsku podléhá české DPH.