Poskytnutí služby do USA

Chtěl bych poskytovat službu (design/software) firmám do USA. Budu si muset připočíst k odměně za službu i VAT a ten pak odvádět americkým úřadům? Nebo se budu muset stát plátcem a odvést DPH v ČR (výdělky by byly do 700 tis. Kč/rok)? Děkuji za radu.

V souladu s § 9 odst. 1 českého zákona o DPH jsou místem plnění služby USA, služba proto není předmětem české DPH. V USA není DPH zavedena, proto Vám tam nevznikne povinnost registrace k této dani a rovněž příjemci služby nevznikne povinnost přiznat DPH v režimu reverse charge. Co se týče dalších daňových povinností na území USA, prosím informujte se u amerického daňového poradce. Co se týče registrace k české DPH, služby s místem plnění mimo ČR nevstupují do rozhodného obratu. Povinnost registrace Vám tedy, pokud nebudete poskytovat jiná plnění, nevznikne.