Osoba identifikovaná k dani a třístranný obchod


  • Publikováno:
     16.7.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 08/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

V souladu s § 17 Zákona o DPH se pod třístranným obchodem rozumí obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Zákon dále definuje jednotlivé účastníky obchodu, a to všechny jako plátce daně a nikoliv identifikované osoby. To znamená, že třístranný obchod můžou uzavřít jenom plátci DPH, pokud je účastníkem transakce identifikovaná osoba, o třístranný obchod se nejedná. Ve vámi uvedeném případě se pravděpodobně jedná o pořízení zboží z JČS českou firmou, která ho následně dodá do jiného členského státu. Předpokladem je splnění podmínek uvedených v §16 a § 64 a násl. Zákona o DPH. Zjednodušený postup třístranného obchodu nelze použít.

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

§16, § 17 a § 64 Zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty