Přenesení daňové povinnosti


  • Publikováno:
     23.7.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 08/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

 

Předmětem české daně z přidané hodnoty jsou následovné transakce se zbožím:

- dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,

- pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, nebo

- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Ve Vašem případě ale nebyla zrealizována ani domluvena žádná z výše uvedených transakci. Předmětem smlouvy bylo dodání služby mezinárodní přepravy, nikoliv dodání zboží. Proto se domnívám, že Vám, bez ohledu na textaci daňového dokladu, obchodní partner ve skutečnosti fakturuje sankci za způsobenou škodu. Nikoliv dodání zboží nebo poskytnutí služby. Sankce neboli náhrada škody není předmětem DPH, v souladu s § 2 Zákona o DPH, a rovněž v souladu s hlavou IV. Směrnice Rady č.2006/112/ES. Domnívám se, že Váš názor je správný a povinnost přiznat daň v ČR Vám nevzniká.

Další související předpisy:

hlava IV. Směrnice Rady č.2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 2 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty hlava IV. Směrnice Rady č.2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty