Nákup lodě ze 3. země a DPH

 


  • Publikováno:
     24.7.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 08/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

Ze znění dotazu dovozuji, že dovoz zboží z 3. země do SRN uskutečnil prodávající, tzn. osoba povinná k dani se sídlem ve 3. zemi. Ten následně loď upravil a dodal ze SRN do České Republiky. V takovém případě prodávající pravděpodobně má (pokud již má v SRN pobočku), nebo mu vznikla, povinnost registrace k německé DPH. Český kupující dodání, již upravené, lodě posoudí jako pořízení zboží z jiného členského státu. Předpokladem je splnění podmínek uvedených v § 16 českého Zákona o DPH, a to zejména odeslání nebo přeprava zboží ze SRN do ČR osobami zde vyjmenovanými.  Předmětnou transakci uvedete v řádcích 3 a 43 daňového přiznání k DPH. Podkladem pro výpočet českého základu daně a daně je faktura od zahraničního dodavatele, ve které by mělo být uvedeno německé DIČ.

Jinou možností je dovoz lodě do SRN kupujícím, kterému rovněž vznikne povinnost registrace k německé DPH. Dovoz kupující přizná v německém daňovém přiznání. Přemístění upravené lodě ze SRN do ČR je považováno za pořízení zboží z JČŠ v českém daňovém přiznání a dodání zboží do JČŠ v německém daňovém přiznání.  Práce na úpravě lodi kupující posoudí jako přijaté zdanitelné plnění v SRN.  Nárok na odpočet německé DPH závisí od podmínek uvedených v německém zákonu o DPH, a kupující ho uvede v německém daňovém přiznání. Z informací uvedených ve Vašem dotazu ale spíš předpokládám první variantu, s možností nesprávného daňového postupu ze strany prodávajícího.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 16 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty