Chybné místo zdanění - narovnání dvojího zdanění v ČR a Polsku

 


  • Publikováno:
     9.9.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 10/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

V souladu se zněním § 7 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Transakce tedy bude mít místo plnění na území Polska. Předmětem české DPH je, podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Zmíněné dodání zboží s montáží ale nemá místo plnění v ČR a proto není předmětem české DPH a naopak je předmětem polské DPH v souladu s polskou daňovou legislativou.

Oprava nesprávně uplatněné české daně na výstupu není opravou podle § 42 českého zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o opravu základu daně a daně podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty. Opravu jste oprávněny provést v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Nejdříve ale ke dni, ve kterém český plátce (příjemce plnění) obdržel opravný daňový doklad. Pro přepočet cizí měny na českou měnu je potřeba použít kurz uplatněný ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§7 odst. 3 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH §2 odst. 1 písm. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

§ 43 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH