Služby z EU a použití kurzu


  • Publikováno:
     25.9.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 10/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Pro přepočet cizí měny na českou měnu plátce obligatorně použije pro něho platný kurz ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Za poskytnuté služby je plátce obecně povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu. Ve vašem případě je den poskytnutí služby, tzn. poslední den období, ve kterém byla poskytována, a den vystavení daňového dokladu totožný. Pro přepočet částky faktury na českou měnu proto použijete kurz ze dne 31. srpna, a to buď kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 4 odst. 5 Zákona o DPH § 21 odst. 1 a odst. 4 písm. a) Zákona o DPH