DPH u zásilkového prodeje

Dotaz:

Jsme obchodní společnost, plátce DPH, provozujeme e-shop. Zboží je zasláno kupujícímu na dobírku na základě elektronických objednávek. Kupujícími jsou občané, ale i firmy. Daňový doklad zasíláme rovnou se zboží, DUZP = datum předání zboží přepravci. Je tento postup správný? Občas se stane, že se dobírka vrátí jako nevyzvednutá.Co dělat, když je faktura např. vystavená v srpnu /DUZP srpen/ , ale balík se vrátí až v září. Je možné vystavit dobropis v září /DUP den, kdy se zboží vrátilo/ nebo musím udělat dodatečné přiznání za srpen?

Odpověď:

Dobrý den. Při dodání zboží podle § 409 ObchZ (kupní smlouva) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Při určení tohoto dne je potřeba vzít v úvahu sjednané smluvní podmínky. Plátce DPH opraví základ daně a výši daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou snižuje svojí daň na výstupu a kupující (jenom osoba povinná k dani, právnická osoba, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nebo identifikovaná osoba) obdržel opravný daňový doklad. To znamená, že ve Vámi uvedeném případě oprava základu daně a DPH proběhne nejdříve ve měsíci následujícím po marném dodání zboží. Oprava se provede v řádném daňovém přiznání k DPH za 9/2013. Opravný daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Daňový doklad ani opravný daňový doklad nemusí být vystaven pro osobu nepovinnou k dani – tzn. pro soukromou osobu (občana).

 

http://www.penize.cz/dph/275512-dph-u-zasilkoveho-prodeje