Špatně vyplněná faktura a tím pádem i přiznání k DPH

Dotaz :

Dnes jsem zjistila, že mám špatně vyplněnou fakturu, u které jsem již podávala přiznání k DPH. Jedná se o špatně vyplněné datum. např. mám fakturu kde je datum vydání 1.5.2013 (místo 30.4.2013), ale platba, kterou mi měli na faktuře zaplatit je za měsíc duben (ale přišla až 15.5.2013) a proto, jsem tuto částku dala do daňového přiznání za duben, což je podle mě špatně, tu částku jsem nejspíš měla dát do přiznání za květen. Proto by mě zajímalo, jak je možné tento problém řešit. Zda je možné, podat třeba zpětně opravné přiznání k DPH . A pokud ho podám, neupozorním tak na sebe?

 

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé, o jaké zdanitelné plnění se přesně jedná, proto nemůžu určit, kdy nastal datum UZP a tedy kdy vznikla daňová povinnosti k DPH. Z tohoto důvodu nemůžu posoudit, zda měla být DPH přiznaná a odvedena již v dubnu nebo až v květnu. Pokud jste ale přesvědčena, že tak mělo být učiněno až v květnu, doporučuji zvážit ustanovení § 104 odst. 2 Zákona o DPH. Ve Vašem případě byly skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti uvedeny v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely (v dubnu místo v květnu), a došlo ke snížení daňové povinnosti za zdaňovací období květen. Správce daně Vám v tomto případě daň dodatečně nevyměří a neuplatní se ani úrok z prodlení, protože daň byla v podstatě přiznaná dříve, než býti měla. Z uvedeného plyne, že Vaše pochybení není možné, ze strany FÚ, sankcionovat.

http://www.penize.cz/dph/275939-spatne-vyplnena-faktura-a-tim-padem-i-priznani-k-d