Nákup auta v Německu

Dotaz:

Chystám se nakoupit auto v Německu a použivat ho v podnikání tj. dát si ho do majetku a odepisovat si ho. jsem plátce DPH. četl jsem několik článků o DPH a pokaždé jsem se dozvěděl ,,jiné" informace.

1. DPH platím v Německu a poté uplatním u FÚ v doma nebo v Německu zlevní auto o DPH?

2. pokud mi v Nemecku sniži cenu o DPH jaká bude moje daňová povinnost v Čechách?

3. pokud auto plně odepíšu jak to bude s následovným prodejem a DPH?


Odpověď:

Pokud jste plátce české DPH a pořizujete automobil (nový i ojezděný) od osoby registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňujete pořízení zboží z jiného členského státu. Za splnění podmínek uvedených v § 19 odst. 3 resp. § 16 odst. 1 zákona o DPH přiznáte v ČR DPH na výstupu v sazbě 21%. Pokud budete automobil používat v podnikání, můžete si současně, za podmínek uvedených v §72 ZDPH uplatnit nárok na odpočet přiznané DPH. Pokud jste plátce české DPH a kupujete nový automobil od osoby neregistrované k dani v JČŠ, uskutečňujete rovněž pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku. Postup je obdobný jako v prvním případě a k daňovému přiznání máte povinnost přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který Vám vystaví dodavatel (§19 odst. 4 poslední věta). Uvedené ale platí jenom pro nový dopravní prostředek. Pořízení ojezděného automobilu českým plátcem od osoby neregistrované k dani v JČŠ není předmětem české DPH. Co se týče budoucího prodeje automobilu, pokud budete i nadále plátcem DPH, prodej bude považován za dodání zboží za úplatu a ten je předmětem české DPH. Obecně je základem daně prodejní cena, stávající sazba daně na výstupu je 21%.

 

http://www.penize.cz/dph/259918-nakup-auta-v-nemecku