§37a – sazba DPH u zápočtu zálohy

Dotaz

Pokud někdo v roce 2012 obdržel zálohu ve výši 100 tis. Kč + 20 % DPH, a poté v roce 2013 dokončil úkol a byla mu určena celková odměna ve výši 200 tis. Kč + 21 % DPH, tak jak je to s tím DPH? Kolik vlastně zaplatí v roce 2013, resp., jaká bude ta jeho odměna? A jak je to s DPH v případě, že by odměna v roce 2013 byla snížena na 50 tis. Kč (a přitom v roce 2012 by obdržel zálohu ve výši 100 tis. Kč + 20 % DPH)? Moc Vás prosím o radu. Děkuji. Mirka

Odpověď:

Postup při výpočtu základu daně a výše DPH při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud před uskutečněním tohoto plnění vznikla plátci povinnost přiznat daň z přijaté úplaty je stanoven v § 37a ZDPH. Základem daně je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 (celková úplata za UZP) a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 (základ daně ze záloh). Je-li uvedený základ daně kladný, uplatní se při UZP sazba daně platná ke dni UZP, tj. 21%. Je-li uvedený základ daně záporný, uplatní se při UZP sazba daně platná ke dni přijetí zálohy, tj. 20%. V prvním z Vámi uváděných případů se tedy z rozdílu uplatní sazba daně 21%. Ve druhém případě to bude sazba 20%.

http://www.penize.cz/dph/254867-37a