Dodání zboží z EU ale firma nereaguje na požadavek faktury

Dotaz:

V 3q tohoto roku jako plátce dph v cz jsem nakoupil bez DPH zboží ze Španělska také od plátce přes Polskou pobočku. Zboží jsem dle proformy zaplatil a zboží bylo dodáno, ale bez konečné faktury. Firma následně na žádost o fakturu nereaguje. Jak mám přiznat DPH když mi nedodají fakturu ? Je problém kdyby fa nakonec dodali že bych to zaúčtoval až v dalším kvartále (4q)?

Odpověď:

Při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká plátci povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno (pokud nebyl předtím vystaven daňový doklad). Při pořízení zboží z JČŠ Vám současně vzniká nárok na odpočet daně na vstupu z pořízeného zboží. Podmínkou pro uplatnění odpočtu je zejména přiznání DPH na výstupu, a pokud není k dispozici daňový doklad, je možné nárok na odpočet prokázat i jiným způsobem (smlouva, dodací listy atd.). Držba daňového dokladu není pro účely odpočtu, v tomto případě, rozhodující. Pokud nejsou k dispozici žádné informace pro účely stanovení základu daně, pořízení zboží je potřeba přiznat až budou informace k dispozici, a to v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období dle první věty. Ve Vašem případě je ale prioritně potřeba zjistit, zda je vůbec pořízení zboží předmětem daně v tuzemsku. V souladu s § 11 odst. 2 ZDPH je totiž místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které jste poskytl dodavateli (tzn., může se jednat o polské DIČ). Zboží může být předmětem DPH v Polsku. Pro komplexní analýzu je ovšem potřeba poznat veškeré podrobnosti celého případu.

http://www.penize.cz/dph/247979-dodani-zbozi-z-eu-ale-firma-nereaguje-na-pozadavek