Přeshraniční lektorka

Dotaz:

Pracuji na živnostenský list jako lektorka (vzdělávací kurzy pro veřejnost i školy). Zatím jsem je dělala jen tady v ČR, letos mám kurzy i na Slovensku. Organizátorem těch kurzů je jedna nezisková organizace. Ani oni, ani já nejsme plátci DPH. Organizátoři mi tvrdí, že se museli zaregistrovat na jejich FÚ podle nového slovenského zákona (platného prý do letošního ledna) jako tzv. zdanitelná osoba a mají za mne platit 20 % DPH. Prý jde o "přeshraniční službu" a tu oni musí nahlásit a platit z ní DPH. V případě, že tomu tak opravdu je (nezdá se mi to, když ani jeden subjekt není plátcem DPH), mám jim fakturovat o těch 20 % méně a pak ještě tuto již zdaněnou částku zdaňovat v daňovém přiznání FO zde v ČR? Nebo mám nějak požádat o vrácení těch 20%, i když to úředně zaplatí oni?

Odpověď:

Ano jedná se o přeshraniční službu a postup a principy zdanění jsou v souladu se 6. směrnicí Rady (EHS) o DPH . Konkrétní daňové povinnosti z titulu slovenské DPH je ale potřeba ověřit ve slovenském zákoně o dani z přidané hodnoty (pravděpodobně § 16 odst. 3, § 69 odst. 2 a násl. Zákona č. 224/2004 Sb. o DPH). Povinnosti příjemce služby - neziskovky  (pokud je OPD) nemají žádný vlyv na Vaší cenovou politiku, pokud se ovšem se svým obchodním partnerem nedomluvíte jinak. Daň ze služby je povinna přiznat v SR neziskovka a po splnění podmínek uvedených ve slovenském zákoně o DPH (§ 49 a násl.) si může současně uplatnit i nárok na odpočet (pozor na vyloučení osvobozených plnění). V této souvislosti si Vás ale dovoluji upozornit, že Vám z důvodu příslušné přeshraniční transakce může vzniknout povinnost registrace k DPH na území ČR, a to bez ohledu na Váš obrat.  Podle §94 odst. 11 Zákona č.235/2004 Sb. českého zákona o DPH je totiž osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v ČR, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. Pokud se stanete českým plátcem DPH, vzdělávací služby poskytované slovenské neziskovce budete i nadále fakturovat bez DPH. Důvodem je, že poskytování těchto služeb pro osobu povinnou k dani na Slovensku, nemá místo plnění v ČR a proto není předmětem české DPH (§9 odst.1 českého ZDPH).

http://www.penize.cz/dph/233351-dph-registrace-na-slovensku