Výstavba nového plotu

Dotaz:

Dobrý den, plánuji zbourat starý plot okolo RD a postavit nový z plotových tvárnic. Stavbu bude provádět firma. Jakou DPH mi bude firma účtovat? Předem děkuji.

Odpověď:

Podle § 48 Zákona o DPH se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby rodinného domu včetně jeho příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou této stavby, uplatní snížená sazba daně. Za příslušenství rodinného domu je považováno i jeho oplocení. Snížená sazba daně se tedy uplatní u rekonstrukce, nástavby, přístavby (technické zhodnocení) a opravy oplocení. Nejsem stavební technik, a proto se můžu jenom domnívat, že výstavba nového oplocení není technickým zhodnocením stávajícího oplocení, ale novou stavbou příslušenství k rodinnému domu. Podle uvedeného ustanovení zákona tedy sníženou sazbu daně nelze uplatnit. Podle § 48a Zákona o DPH se snížená sazba DPH použije také při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství (oplocení). Pro účely uplatnění snížené sazby DPH u výstavby nového oplocení by  Váš dům musel splnit podmínky pro zařazení do kategorie rodinného domu pro sociální bydlení. Rodinným domem pro sociální bydlení se pro tyto účely rozumí dům, jehož celková podlahová plocha (součet podlahových ploch všech místností domu) nepřesáhne 350 m2.

http://www.penize.cz/dph/234737-dph