Stavebné práce na nemovitosti v SR

Dotaz:

naše společnost provedla stavební práce pro firmu se sídlem na Slovensku, ale místo plnění bylo v ČR. Jak máme v tomto případě fakturovat? Máme použít režim přenesení daňové povinnosti podle  § 92a (tzn. částka se v přiznání uvede na ř. 25)?

Odpověď:

Pokud se jedná o stavební práce provedené na  nemovitosti umístěné v ČR, pro účely DPH je potřeba aplikovat § 10 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, dle kterého je místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, místo, kde se nemovitost nachází (tj ČR). Pokud je, v souladu s § 94 odst. 16 zákona o DPH, osobě registrované k DPH v jiném členském státě poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§92a) s místem plnění v ČR, stává se tato osoba českým plátcem DPH dnem poskytnutí tohoto plnění. Následně je potřeba postupovat podle §92a.

http://www.penize.cz/dph/238077-preneseni-danove-povinnosti