Opravný daňový doklad

Dotaz:

prodáváme osobní automobily,jsme měsíční pláci DPH.V 7/2012jsme obdrželi fa na částku bez DPH 200016kČ+dph 40003.20 v 7/2012 jsme zjistili,že je fa vystavená na chybnou částku.Dodavatel vystavil opravný DD 7.8.2012 na částku -200016 bez DPH a-40003,20 dph.Zároveň 7.8 vystavil fa na správnou částku tj 184391 bez dph +36878,20DPH. opravný DD dám do DPH za 7/2012,a fa na správnou částku taky nebo tu až v 8/2012,podle data převzetí?Automobil byl v 7/2012 prodán konečnému zákazníkovi.

Odpověď:

Dobrý den. V souladu s § 74 odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty provede plátce opravu odpočtu daně v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodujících pro vznik povinnosti tuto opravu provést. Nemusí se přitom jednat až o zdaňovací období, ve kterém plátce obdržel od dodavatele opravný daňový doklad, obdržení dokladu je až tím nejpozdějším okamžikem provedení opravy. Jestliže jste se dozvěděli o nesprávném (vyšším) základu daně a daně již ve měsíci červenec 2012, pak je Vaší povinností provést opravu již v tomto období.

http://www.penize.cz/dph/240488-do-ktereho-obdobi-zaradit