Změna rozsahu použití dlouhodobého majetku

Dotaz:

Dobrý den,rád bych si nechal poradit s níže uvedenou situací. 07.05.2010 jsem koupil auto a zařadil do OM. Auto používám i pro osobní účely. Výdaje na auto paušálem. Za rok 2010 jsem uplatnil odpisy, pojistné a úrok s úvěru krácené na 80% - vše počítané s ceny s DPHcena auta s DPH - 390 000,- Kč odpis                 -  34 320,- Kč.Od 01.03.2011 jsem plátcem DPH a v přiznání k DPH za 1. čtvrtletí 2011 jsem uplatnil částečný odpočet DPH (80%) - 52 000,- Kč.Dle skutečného použití 73% pro účely podnikání jsem tento poměr 80% v přiznání k DPH za 4. čtvrletí 2011 neupravoval.Pořizovací cena se tedy snížila a já bych se teď s tím měl nějak vypořádat. Jak? Musím vést i v dalších letech knihu jízd, když si neuplatňuji odpočet DPH na PHM?

Odpověď:

Pokud jste automobil pořídil do 31.3.2011, nejste povinen, v posledním zdaňovacím období roku 2011, upravovat nárok na odpočet DPH podle skutečného použití automobilu k ekonomické činnosti (z odhadovaných 80% na skutečných 73%). Uvedená povinnost platí jenom pro dlouhodobý majetek pořízen po účinnosti novely zákona o DPH, platné od 1.4.2011. Odpisy automobilu za rok 2011 je potřeba vypočítat ze snížené pořizovací ceny, která se stanoví jako rozdíl původní vstupní/zůstatkové ceny a DPH, kterou jste si uplatnil jako nárok na odpočet z titulu registrace (pokyn GFŘ D-6 k § 29 ZDP). Knihu jízd vést nemusíte, ovšem pokud si uplatňujete krácený nárok na odpočet DPH i z jiných výdajů na automobil (oprava a údržba, PHM atd.), musíte tento nárok prokázat. Obecně plátci vzniká nárok na odpočet DPH, pokud přijaté zdanitelné plnění od jiného plátce, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží ho daňovým dokladem. Je tedy potřeba prokázat použití motorového vozidla pro pracovní cesty.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/233752-odpis-auta-pri-prechodu-na-platce-dph