Vyčíslená DPH na paragonu od ČS

  • Publikováno: 26.11.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 12/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Zpracovávám teď DPH a jako podklad mám paragony za benzín nakupovaný čerpací stanice „T“. Na každém paragonu neodpovídá částka DPH, vždy je o několik haléřů vyšší, než by měla být např. cena bez DPH 1523,32 Kč - DPH 304,74 Kč - celkem 1 828,06 Kč. Je možné, aby to uvedená společnost mohla provést?. Je to rozdíl skoro 10 hal, za deset odběrů benzínu to už dělá 1 Kč.


V souladu s § 37 zákona o DPH se daň vypočte buď:

1. Metodou „shora“, tj. jako součin základu daně a koeficientu 0,2 resp. 0,14. Vypočítaná daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

2. Metodou „zdola“ jako součet úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně a koeficientu 0,1667 resp. 0,1228. Vypočítaná daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena bez daně se dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

 

Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen na požádání vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty, pokud k přijetí dojde před uskutečněním zdanitelného plnění.
V souladu s § 28 odst. 4 zákona o DPH, údaj o základu daně a výše daně není povinnou náležitostí zjednodušeného daňového dokladu. Z hlediska DPH neexistuje žádná legální sankce za nesprávně uvedenou daň v předmětném dokladu. Postihnout je možné nesprávně přiznanou a odvedenou DPH na výstupu, pokud byla odvedena v nižší než zákonné výši. Ve zmíněném dokladu ale dodavatel DPH vypočítal a pravděpodobně také přiznal a odvedl v částce vyšší, než stanovuje zákon.

Co se týče příjemce plnění, odběratel sám odpovídá za správnost odpočtu daně ze zjednodušeného daňového dokladu. Uvedené platí, i když je na dokladu výše daně již dodavatelem uvedena. To znamená, že DPH ze zjednodušeného daňového dokladu je povinen vypočítat plátce – příjemce plnění sám, na vlastní odpovědnost a to jedním z výše uvedených způsobů. V souladu s tímto postupem bude pak DPH v jeho evidenci i v daňovém přiznání uvedena a uplatněna ve správné výši.

 

Související předpisy:

§ 26 odst. 5 ZDPH
§ 28 odst. 3 a 4 ZDPH
§ 37 odst. 1 a 2 ZDPH