Odvod DPH za pronájem bytu


  • Publikováno: 22.10.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 11/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Podnikatel, fyzická osoba vede daňovou evidenci, je plátce DPH. Koupil byt v osobním vlastnictví, který chce zařadit do svého investičního majetku a odepisovat. Bude tento byt pronajímat. Musí z tohoto pronájmu odvádět DPH?

Předmětem DPH je také poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Za osobu povinnou k dani se považuje fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně (tzn. i nájem majetku). Za poskytnutí služby se pro účely zákona o DPH rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.

Pokud tedy podnikatel pronajímá za úplatu nemovitost umístěnou v tuzemsku, jedná se o poskytnutí služby, které je předmětem české DPH.

Současné se ale jedná o službu osvobozenou od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH. Výjimkou z osvobození je nájem pro jiného plátce DPH pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností. V tomto případě se plátce - pronajímatel může rozhodnout, zda pronájem od DPH osvobodí, nebo naopak uplatní DPH na výstupu. Upozorňuji ale, že v prvním případě plátci nevznikne nárok na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění, které použije pro účely osvobozeného pronájmu.

Související předpisy:

§ 2 odst. 1 písm. b) ZDPH
§ 5 odst. 1 a 2 ZDPH
§ 14 odst. 1 ZDPH
§ 56 odst. 3 a 4 ZDPH
§ 72 odst. 5 a 6 ZDPH