Zdanění nerezidentů v ČR (prodej OP, pohledávky)

OTÁZKA

Fyzická osoba (český rezident, nepodnikatel):

Nakupuje 100% obchodní podíl na českém s. r. o., a to od současných dvou vlastníků tohoto s. r. o., kterými jsou:

a)      právnická osoba, rezident čl. státu EU a

b)      právnická osoba, rezident tzv. třetí země (není smlouva o zamezení dvojího zdanění, neexistuje mezinárodní spolupráce).

Číst dál: Zdanění nerezidentů v ČR...

Prodej podílu ve společnosti

V roce 2015 společníci společnosti s. r. o. prodali podíl ve společnosti za 40 000 000 Kč. Společnost byla založena v roce 2007. Základní kapitál ve výši 200 000 Kč byl uhrazen. Každý vlastnil 50% podíl. V roce 2013 byla provedena kapitalizace ve výši 10 000 000 Kč, kterou složil pouze jeden společník. Bude prodej podílu osvobozen od daně? Jakým způsobem by mělo být provedeno vypořádání?

Číst dál: Prodej podílu ve společnosti

Zálohy na daň z příjmu právnických osob

 V roce 2013 jsme platili pololetní zálohy na DPPO 2013, ale za rok 2013 jsme přesáhli DPPO Kč 100 000 a stali se čtvrtletními plátci záloh na DPPO na rok 2014. V červnu a v září jsme zaplatili zálohy. Třetí záloha (cca 40 000) v prosinci z účtu neodešla, platba neproběhla. Za měsíc listopad 2014 jsme měli dle přiznání k DPH nadměrný odpočet (cca 10 000). V lednu nám přišlo z FÚ vyrozumění, že tento nadměrný odpočet byl převeden na úhradu nedoplatku na DPPO 2014 (3. záloha) a datum úhrady je 30. 12. 2014. V lednu jsme zaplatili zbytek 3. zálohy na DPPO 2014 (cca 30 000). Chtěla bych se zeptat:
1) zda to, co jsme zaplatili v lednu 2015 (doplatek 3. zálohy), lze započítat při vyúčtování DPPO 2014? 
2) zda to, co zaplatíme v březnu 2015 (4. záloha), bude započítáno až do vyúčtování DPPO 2015? 
3) zda je možno celé takto zaúčtovat?

Číst dál: Zálohy na daň z příjmu...