Paušální výdaje na automobil

Mám dotaz. Lékařka jako jediná majitelka s.r.o. a jednatelka. Manžel jednatel. Oba mají v soukromém vlastnictví vozidla nezahrnuté do obchodního majetku s.r.o. Lze využít paušální výdaje na vozidla? Musí vzniknout nájemní smlouva mezi s.r.o. a majiteli vozidel? Nebo je nutné psát klasické"cesťáky"? Děkuji

Podmínkou pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu, podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, je, že poplatník neuplatňuje výdaje na PHM jiným způsobem (§ 24 odst. 2 písm. k) ZDP – prokazatelné výdaje nebo „cesťáky“). Dále platí, že poplatník musí MV využívat k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně ho nepřenechá ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Pokud MV používá také pro soukromé účely, může si uplatnit jenom krácený paušální výdaj ve výši 4 tis. Kč/měsíc. Pokud ale poplatník užívá k podnikání MV, které je ve společném jmění manželů, můžou si oba manželé v úhrnu uplatnit krácený měsíční paušální výdaj na dopravu nejvýše 4 000 Kč. Nájemní smlouva není nutná.