Zdanění příjmů sportovce

Mám takový dotaz. Jsem profesionální sportovec a chtěl bych si udělat živnostenský list. Výdaje v daňovém přiznání uplatňuji v procentech. Chtěl bych se tímto zeptat, zda živnostenský list si mohu vůbec udělat, do jaké skupiny bych patřil a v jaké výši v procentech bych si mohl uplatňovat výdaje. Děkuji

Pokud svojí činnost provozujete pod hlavičkou klubu a nikoliv vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, nejsou naplněny znaky podnikání podle živnostenského zákona (činnost je provozována kolektivně a nikoliv samostatně). Způsob zdaňování závisí na Vašem právním ujednání se sportovním klubem. Může se jednat o závislou činnost podle §6 ZDP nebo také o výkon nezávislého povolání. V druhém případě se příjmy zdaňují podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP, s možností uplatnění paušálních výdajů ve výši 40 % ze zdanitelných příjmů. Nebo máte možnost uplatňovat skutečně vynaložené výdaje podle § 24 ZDP např. výdaje na cesty k mimo Vaše bydliště, sportovní oblečení a obuv atd.