Příjmy z pronájmu a uplatnění výdajů

V roce 2008 jsme koupili družstevní byt, které chceme od října 2014 pronajímat. Jedná se o panelákový byt ze 70. let. Lze odepisovat kupní cenu u daňového přiznání na 30 let (od koupě bytu, tj. roku 2008)?

Lze u výdajů uplatňovat novou ledničku a cenu za barvu na vymalování?

Je potřeba registrovat se u FÚ do 30 dnů, že byt budeme pronajímat, nebo je dostačující až podat daňové přiznání?

 

1.Pokud se jedná o koupi družstevního bytu do osobního vlastnictví, jedná se o koupi nemovitého majetku. Majetek jste, v tomto případě, pořídil úplatně v době delší než 5 let před zahájením nájmu, vstupní cenou pro účely odepisování se rozumí reprodukční pořizovací cena podle § 29 odst. 1 písm. d) Zákona o daních z příjmů (cena podle znaleckého posudku). Po stanovení vstupní ceny je možné byt odepisovat v souladu s § 26 a násl. Zákona o daních z příjmů, již od roku zahájení pronájmu.

2. Pokud se jedná o koupi členského podílu v družstvu, zatímco byt nadále zůstává ve vlastnictví družstva, daňové odpisy nemůžete uplatnit. Nemovitý majetek odepisuje, v tomto případě, jeho vlastník – družstvo. V obou případech je možné uplatnit do daňových výdajů zařízení bytu. Sporné je uplatnění výdajů na opravu, údržbu a technické zhodnocení bytu. V souladu s §25 odst. 1 písm. u) Zákona o daních z příjmů je možné uvedené výdaje uplatnit, jenom u majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka. Finanční správa ale respektuje uplatňování zmíněných výdajů v případech pronájmu vlastní nemovité věci (u příjmů z pronájmu - §9 ZDP poplatník nemá obchodní majetek), tzn. bytu ve vlastnictví. Pokud ale pronajímáte byt v cizím (družstevním) vlastnictví, možnost uplatnění výdajů na opravu, údržbu a technické zhodnocení závisí od formulace Vaší nájemní smlouvy s družstvem resp. od toho, zda jste obdržel souhlas družstva k provedení prací a k jejich případnému odepisování (TZ). Podle § 39 odst. 1 Zákona o daních z příjmů jste povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém jste započal byt pronajímat nebo kdy jste přijal příjem z pronájmu, dle toho co nastalo dříve.