Vyřazení hmotného majetku/zneužití práva

Firma koupila klimatizaci za 600.000 Kc s DPh na zacatku roku 2014. Klimatizace nebyla jeste odpisovana a protoze se porouchala, tak ji firma prodala za 10.000 Kc s DPH v srpnu 2014. Ted zazadala o zruseni registrace k DPH a bylo zruseno k poslednimu zari 2014. Ted musi udelat posledni priznani k DPH. Jak bude postupovat ohledne dph za klimatizaci ? A jak ohledne vyrazeni klimatizace z majetku firmy ? Moc dekuji za odpoved.

Podle § 79a odst. 1 Zákona o DPH je plátce při zrušení registrace k DPH povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. Pokud byla klimatizace prodaná v srpnu 2014, ke dni zrušení registrace (30. 9. 2014) již nebyla v obchodním majetku společnosti. Dále, podle § 78 odst. 1 Zákona o DPH podléhá původní odpočet DPH uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Zmíněná úprava odpočtu DPH z dlouhodobého majetku se v tomto případě neuplatní. Důvodem je, že jste majetek použil, v roce jeho pořízení, pro účely, které obecně zakládají nárok na odpočet daně (prodej s DPH - neosvobozené dodání zboží). V tomto případě je potřeba prozkoumat, zda se na Vás nevztahuje některé z ustanovení § 36a Zákona o DPH, podle kterého musí být základem daně cena obvyklá. Pokud ano, správce daně může zkoumat, zda jste klimatizaci prodali za obvyklou cenu. Dále upozorňuji na možné doměření daně, v případě vyhodnocení transakce jako zneužití práva. To znamená, jednání bez ekonomické podstaty, kterého jediným účelem je vyhnutí se daňové povinnosti. V tomto případě se jedná o vyhnutí se povinnosti odvést DPH z plné hodnoty klimatizace ke dni zrušení registrace k DPH. Doporučuji Vám, pečlivě shromáždit a archivovat dokumentaci o poškození a stavu klimatizace ke dni jejího prodeje, jako i další dokumentaci týkající se nákupu a prodeje tohoto majetku.