Akcie a zdanění

Daň z příjmů
od svého zaměstnavatele jsem loni obdržel jako bonus akcie firmy. Mám povinnost je zdanit v daň. přiznání za rok 2014 nebo teprve za rok, kdy je prodám na akciovém trhu?


Přijaté cenné papíry jsou považovány za příjem ze závislé činnosti, tj. příjem za práci vyplácený zaměstnavatelem v nepeněžní podobě. Z uvedeného důvodu je potřeba přijaté CP zdanit jako mzdu, podle § 6 ZDP, tzn. jejich hodnotu zvýšenou o pojistné na SP a ZP placené zaměstnavatelem. V případě prodeje CP zdaníte dále zisk z prodeje (tržba snížená o pořizovací cenu), pokud není od DZP osvobozen, podle § 10 Zákona o daních z příjmů.