Zálohy na daň z příjmu právnických osob


  • Publikováno:
     26.1.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 02/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

V roce 2013 jsme platili pololetní zálohy na DPPO 2013, ale za rok 2013 jsme přesáhli DPPO Kč 100 000 a stali se čtvrtletními plátci záloh na DPPO na rok 2014. V červnu a v září jsme zaplatili zálohy. Třetí záloha (cca 40 000) v prosinci z účtu neodešla, platba neproběhla. Za měsíc listopad 2014 jsme měli dle přiznání k DPH nadměrný odpočet (cca 10 000). V lednu nám přišlo z FÚ vyrozumění, že tento nadměrný odpočet byl převeden na úhradu nedoplatku na DPPO 2014 (3. záloha) a datum úhrady je 30. 12. 2014. V lednu jsme zaplatili zbytek 3. zálohy na DPPO 2014 (cca 30 000). Chtěla bych se zeptat:
1) zda to, co jsme zaplatili v lednu 2015 (doplatek 3. zálohy), lze započítat při vyúčtování DPPO 2014? ANO
2) zda to, co zaplatíme v březnu 2015 (4. záloha), bude započítáno až do vyúčtování DPPO 2015? NE, do DPPO 2014
3) zda je možno celé takto zaúčtovat?

Rok 2014:

a) úhrada DPH/ listopad 2014 – nadměrný odpočet (na základě vyrozumění FÚ) 10 000 395/343

b) úhrada (částečná) DPPO 2014 (3. splátka záloh) [na základě vyrozumění FÚ] 10 000 341/395
c) úhrada (doplatek) DPPO 2014 (3. splátka záloh) zaplacená v lednu 2015 (na základě bank. výpisu) 30 000,- 341/3xx (jaký SÚ použít ?) s tím, že účet 3xx bude zinventarizován k 31. 12. 2014
Rok 2015:
a) a) úhrada (doplatek) DPPO 2014 (3. splátka záloh) – pozdní platba (na základě bank. výpisu) 30 000 3xx/221.

 

Podle § 38 odst. 1 Zákona o daních z příjmů se zálohy na daň z příjmů platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Zálohové období Vaší společnosti na rok 2014 tedy započalo dne 2. 4. 2014 a končí dne 01. 4. 2015. Pro zjednodušení vycházejme z předpokladu, že zálohové dni nepřipadnou na víkend. Společnosti tedy vznikla povinnost platit zálohy na daň z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) na rok 2014 v následovných lhůtách:
15.6.2014 první záloha
15.9.2014 druhá záloha
15.12.2014 třetí záloha
15.3.2015 čtvrtá záloha

Po skončení zdaňovacího období 2014, se zálohy splatné v roce 2014 (tzn. první až třetí záloha) započítají na úhradu daňové povinnosti k DPPO za rok 2014. Ze záloh splatných v roce 2014, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu DPPO 2014 započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2014. To znamená, že na daňovou povinnost k DPPO 2014 bude započítaná i třetí záloha, protože byla zaplacená do konce března 2015 (v lednu 2015).
Čtvrtou zálohu, která je splatná v roce 2015, bohužel nelze započítat na úhradu DPPO 2014. Tato záloha se započítá na daňovou povinnost k DPPO za rok 2015.
V těchto souvislostech jsou odpovědi na Vaše dotazy následovné:

1. Doplatek 3. zálohy, uhrazen opožděně a to v lednu 2015, se započítá na DPPO 2014,

2. Čtvrtá záloha, splatná v březnu 2015, se započítá již na DPPO 2015,

3. Pro zápočet nadměrného odpočtu s nedoplatkem na zálohách lze použít i Vámi uvedený postup účtování (přes účet 395), nebo lze zápočet účtovat i přímo na účty daňových závazků, tj. MD 341/DAL 343
4. O neuhrazené záloze se v roce 2014 neúčtuje, úhrada zůstatku 3. zálohy se zaúčtuje až v roku 2015 (MD 341/DAL 221,211). To znamená, že stav na účtu 341 ke dni účetní závěrky ( 31. 12. 2014) bude vyšší o neuhrazenou část 3.zálohy, která byla doplacena v roce 2015 (zůstatek na straně DAL). Na druhé straně se fakticky na úhradu daně 2014 započítá i část 3. zálohy uhrazená v lednu 2015. Vznikne tedy diference mezi stavem uvedeným v daňovém přiznání k DPPO a stavem v účetnictví. Rozdíl se vyrovná v roce 2015, kdy se zbývající zálohy doplatí.

Související předpisy:

§ 38a Zákona o daních z příjmů