Fakturace neplátci DPH do EU


  • Publikováno:
     26.6.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 07/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

 

Podle § 10i odst. 1 zákona o DPH je místo plnění elektronicky poskytované služby ve Velké Británii. Jedná se

tedy o plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Plnění vykážete, v návaznosti na § 24a zákona o DPH, na ř. 26

svého českého daňového přiznání k DPH, a dále postupujete podle § 110a až 110ze zákona o DPH (režim

jednoho správního místa).

V souladu s § 27 odst. 1 zákona o DPH, podléhá vystavování daňových dokladů pravidlům členského státu, ve

kterém je místo plnění. To znamená, že je potřeba postupovat podle legislativy Velké Británii, která by měla být

v souladu se směrnicí č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Rovněž je potřeba použít sazbu DPH platnou pro elektronické služby ve zmíněném státě spotřeby služby a to je

20 %. To znamená, že budete fakturovat s britskou daní. Podrobnější informace o relevantní legislativě k

DPHDPH platné v jednotlivých členských státech najdete na stránkách Evropské komise.

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

235/2004 Sb. § 10i

235/2004 Sb. § 24a

235/2004 Sb. § 27

235/2004 Sb. § 110a - 110ze