SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • pro tyto účely se předškolním zařízením rozumí

Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou ve smyslu občanského zákoníku (§ 34/9 zákona č. 178/2016 Sb.) – možnost registrace od 1. 9. 2016.

Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle § 2 zákona č. 247/2014 Sb.  - službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. To znamená, že v případě dětské skupiny s nepovinnou registrací není možnost uplatnit slevu.

Zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského zákona, patří zde

Seznam zapsaných dětských skupin najdete na http://www.mpsv.cz/cs/20302

Rejstřík mateřských škol (včetně lesních) najdete na http://rejskol.msmt.cz/

  • roční sleva max do výše minimální mzdy

2016 - 9 900 Kč

2017 – 11 000 Kč

  • poplatník může uplatnit do daňových výdajů náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaného jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců podle § 24/2/zw Zákona o dani z příjmů. V takovém případě se jedná o zdanitelný příjem zaměstnance podléhající sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pokud poplatník výdaje do daňových nákladů neuplatní, u zaměstnance je možné příjem osvobodit podle § 6/9/d Zákona o daních z příjmů.

Předškolní zařízení pro účely aplikace § 6 odst. 9 písmeno d)  ZDP  zůstala původně definována (původní rozsah).

Ing. Barbora Krížová

daňový poradce č.osv.4489