Náklad nebo zvýšená vstupní cena

Dotaz:

Rodiče v roce 2012 koupili byt za účelem pronájmu (§9, základ daně dle skutečných výdajů). Součástí kupní ceny byl i starší plynový sporák (výslovně uveden ve znaleckém posudku, fakticky předán). Ihned po koupi bytu byl starý sporák vyhozen a koupen sporák nový (5000 Kč). Můžu jim oněch 5000 Kč zahrnout do běžných nákladů roku 2012? Děkuji

 

Odpověď:

V souladu s § 120 Občanského zákoníku je součástí věcí vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se s tím věc znehodnotila. Součástí stavby je to, co umožňuje funkci a účel stavby a co je se stavebním dílem pevně spojeno. Sporák je pevně spojen s bytem a nemůže být od něho oddělen bez toho, aby se neznehodnotil (kuchyň bez sporáku jistě nemůže plnohodnotně plnit svojí funkci). Sporák rovněž není zařazen do výčtu předmětů a zařízení, které jsou považovány za samostatné movité věci dle pokynu GFŘ č. D-300 k §26 ZDP. Výměna sporáku tedy může být buď opravou, anebo technickým zhodnocením bytu. Pokud se jedná o výměnu starého sporáku za nový v ceně nepřevyšující 40 tis. Kč, nejedná se o technické zhodnocení podle § 33 zákona o daních z příjmů. Jedná se o výdaj daňově uznatelný.

 

http://www.penize.cz/odpisy/251917-naklad-nebo-zvysena-vstupni-cena