Příjmy z pronájmu

Dotaz:

Poplatník před třemi lety koupil činžovní dům, kde pronajímá jednotlivé byty, příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. Dosud uplatňoval výdaje paušálem. Od roku 2013 chce přejít na skutečné výdaje. Je možné nechat znalecky ocenit, vložit do majetku a odpisovat každý byt zvlášť, nebo je nutné vložit a odpisovat celou budovu? Pokud by odpisoval celou budovu, je možnost nechat ji znalecky ocenit, i když ještě neuběhl časový test 5 let, nebo musí být vstupní cena odvozena od pořizovací ceny, za kterou ji koupil?

 

Odpověď

Pronajímatel, který si uplatňuje výdaje procentem z příjmů, nemá právo pronajímaný majetek daňově odepisovat. Po dobu uplatňování tohoto typu výdajů se odpisy vedou jenom evidenčně, přičemž pronajímatel není oprávněn daňové odepisování zahajovat (pokud již předtím neodepisoval). Jakmile pronajímatel začne uplatňovat výdaje v prokazatelné výši, má právo započíst daňové odepisování, za podmínky, že majetek zařadí do evidence podle § 9 odst. 6 ZDP (§ 26 odst. 5 ZDP). Vstupní cena pro účely daňového odepisování se stanoví podle § 29 ZDP. U nemovitého majetku, který pronajímatel pořídil úplatně v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu, je vstupní cenou cena pořizovací a ne znalecké ocenění (reprodukční pořizovací cena). Pořizovací cena majetku se v tomto případě zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jeho opravy a technické zhodnocení. Domnívám se, že ve Vámi uváděném případě (odepisování před rokem 2013 nebylo započato), je potřeba vycházet z pořizovací ceny majetku. Bohužel, názory na výše uvedenou problematiku nejsou jednotné. Někteří kolegové se naopak domnívají, že je potřeba vycházet z ROC (znalecké ocenění).

 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/258520-9-prijmy-z-pronajmu