Daňové výdaje – motorové vozidlo

Dotaz:

Potřebovala bych poradit při vedení daňové evidence pro fyzickou OSVČ - Silniční motorová doprava - taxislužba.1. když platí silniční daň, znamená to, že auto kterým taxislužbu (i osobní provoz) provozuje vstupuje do obchodního majetku nebo ho tam musí sám zařadit. Tím pádem vykázat knihu majetku? 2. když budu počítat za každý km 3,70 kč, tak to bude výdaj? Můžu dát do výdajů i účtenky za naftu? 3. počítají se jen obsazené nebo i neobsazené kilometry? 4. Výdaje vynaložené před založením ŽL jsou výdaj nebo je musím odečíst od zakladu daně? 5. jaký paušál na "Silniční motorová doprava - taxislužba"

Odpověď:

Daňová povinnost k silniční dani není vázaná na zařazení automobilu do obchodního majetku. Podstatné je, že automobil používáte k podnikaní a jste poplatníkem silniční daně (nejčastěji provozovatel MV). Pokud automobil zahrnete do obchodního majetku, můžete si buď: 1.1.  uplatňovat prokazatelné výdaje na automobil (PHM, parkovné, pojistné, opravy atd) a odpisy automobilu resp. alikvotní částku výdajů na leasing resp. nájemné u operativního nájmu.  K prokázaní výdajů za PHM je, kromě jiného, potřeba vést knihu jízd. V tomto případě platí nutnost krácení výdajů při částečném používaní automobilu pro soukromé účely.  

Nebo si můžete uplatnit 1.2. paušální výdaje za  PHM včetně  výdajů na krátkodobé parkování (5 tis. Kč/měsíc bez nutnosti jejich prokazování tj pokud nejste plátce DPH kniha jízd není nutná) + ostatní výdaje se uplatní do daňových nákladů v prokázané výši. Jedná se zejména o výdaje na opravu a údržbu automobilu, silniční daň, dálniční známka, pojištění, stálé parkování atd. V tomto případě si můžete také uplatnit odpisy motorového vozidla resp. alikvotní částku leasingu, nájemné. Upozorňuji ale, že v případě částečného používání automobilu pro soukromou potřebu, je potřeba prokazatelné výdaje i odpisy krátit o 20% (§ 25 odst.1 písm. x) a § 28 odst. 6 Zákona o daních z příjmů) a  paušál se uplatní ve snížené výši 4 tis. Kč/měsíc. Tento způsob uplatnění výdajů je výhodný pokud neprojezdíte měsíčná více než uvedenou částku 5 resp. 4 tis. Kč (upraveno v §24 odst. 2 písm. zt) a násl. ZDP).

Pokud automobil nebudete mít zahrnutý v obchodním majetku můžete si uplatnit jako výdaje :

1.1. sazbu základní náhrady a náhradu výdajů za spotřebované pohonní látky dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP . Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené vyhláškou MPSVaR. Můžete ale použít i ceny vyšší, které jste následně povinen doložit doklady o jejich nákupu. V tomto případě si už žádné další výdaje v souvislosti s automobilem nemůžete uplatnit. Na prokázání uvedených náhrad je nutné vést knihu jízd.

1.2. nebo si budete uplatňovat paušální výdaje obdobně jako v bodě 1.2. v krácené výši 4 tis. Kč za měsíc a sazbu základní náhrady. Náhradu za spotřebované pohonní látky resp. bločky za benzín už v tomto případě není možné uplatnit. Není možné si uplatnit ani další prokazatelné výdaje, protože jsou již zahrnuty v sazbě základní náhrady. V tomto případě je nutné vést knihu jízd.

U bezúplatně vypůjčeného vozidla (např. od rodinných příslušníků) bude daňově účinným výdajem pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, paušál ani sazbu základní náhrady není možné uplatnit.

Uplatnění paušálního výdaje za dopravu není možné v průběhu roka střídat s jiným režimem. 

Co se týče obsazenosti kilometrů, pokud jsou neobsazené kilometry projeté v rámci pracovní cesty (třeba za klientem, nebo v rámci jiných povinností souvisejících s podnikáním), je možné je uplatnit.

Výdaje vynaložené na zásoby a jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž jste zahájil činnost, se v souladu s § 5 odst. 7 ZDP odpočítají od Vašeho základu daně v prvním roce podnikání. Silniční automobilová doprava je koncesovaná živnost (a ne řemeslní), proto se na ní uplatní paušální výdaj ve výši 60 % (§7 odst.7 ZDP). 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/230335-taxisluzba