Příjmy z prodeje akcií

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak to je se zdaněním při prodeji akcií, když jsem student. Moc se v daních nevyznám, tak by mě zajímalo, kolik daně činí, jestli se platí z celkového prodeje nebo jenom ze zisku a jak je mohu uhradit.

Odpověď:

Příjem z prodeje cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „CP“) se zdaňuje podle §10 Zákona o daních z příjmů. Základem daně je rozdíl tržby z prodeje a nabývací ceny CP, zvýšené o výdaje na jeho prodej a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při jeho pořízení. U tohoto typu příjmů není možné dosáhnout celkovou ztrátu z prodeje, nicméně ztráty z jednotlivých prodejů CP je možné započítat se ziskem z jiných prodejů CP (pozor skupina cenných papírů a obchodních podílů se posuzuje zvlášť). Daň ze základu daně je 15%. Příjmy zdaňujete v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud ovšem máte povinnost ho prodat (např. zdanitelné příjmy nad 15 tis. ročně a další podmínky uvedeny v § 38g ZDP). Dále platí, že některé příjmy z prodeje CP můžou být od daně osvobozeny, podmínky jsou různé, většinou se ale testuje doba držby CP  6 měsíců resp. 5 let  (§4 odst.1 r) a w)). Příjmy osvobozeny od daně se v daňovém přiznání neuvádějí a pokud nemáte jiné příjmy, daňové přiznání nejste povinen podat.  Pokud Vám přesto vznikne povinnost podat daňové přiznání, můžete si v něm od vypočítané daně odpočítat slevu na poplatníka a případně i na studenta, za splnění podmínek pro jejich uplatnění (§35ba ZDP). Popřípadě i další slevy na dani resp. nezdanitelné částky (ty se ale odpočítávají od základu daně). Vypočítanou daň zaplatíte na účet svého místně příslušného správce daně, případně ho požádáte o vrácení přeplatku na dani.

http://www.penize.cz/studenti-a-dane/231911-dane-z-prodeje-akcii