Převod členských práv k družstevnímu bytu

Dotaz:

Dobrý den, v říjnu 2010 jsem prodal členská práva k družstevnímu bytu, nastěhoval jsem se do podnájmu. Musím odvést daň ze získané částky za převod členských práv a v jaké výši?

Odpověď:

V souladu s § 4 odst. 1 písm. r) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je příjem z převodu členských práv a povinností k družstvu osvobozen od daně přesahuje-li doba mezi jejich nabytím a převodem dobu 5 let, co ve Vašem případu splněno není. Širší výklad, podpořený judikaturou, umožňuje osvobodit převod členských práv v souvislosti s použitím finančních prostředků takto získaných na obstarání bytové potřeby. Upozorňuji ale, že názory zástupců státní správy na uvedený výklad nejsou jednotné. Bez ohledu na nejednotnost, ve Vašem případě nebyla splněna podmínka bytové potřeby podle § 15 odst. 3 ZDP, byt v nájmu do této definice bohužel nepatří. Příjem z prodeje členských práv jste tedy povinen zdanit dle §10 odst. 1 písm. c) Zákona o daních z příjmů, základem daně je příjem snížený o nabývací cenu podílu (ke ztrátě se nepřihlíží), daň je 15% ze základu daně.

 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/229042-prevod-clenskych-prav-k-druzstevnimu-bytu