Dar finanční hotovosti

  • Publikováno: 28.6.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 7/2013 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

V roce 2013 obdrží matka od dcery, která žije v zahraničí, na svůj účet, finanční hotovost v EUR, jako osobní dar. Podléhá toto dani z příjmů a dani darovací? Nejedná se o příjmy v souvislosti z podnikatelské činnosti ani u jedné z nich?

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností. V dotazu uvádíte, že finanční hotovost je osobní dar, z tohoto důvodu předpokládám, že se nejedná o dar související s podnikáním nebo se zaměstnáním. Dar finančních prostředků proto nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob a bude podléhat dani darovací.

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Od daně darovací je ale osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Matka a dcera jsou příbuzné v řadě přímé a proto patří do první skupiny. Osobní dar finanční hotovosti mezi matkou a dcerou je tedy od daně darovací osvobozen. Daňové přiznání k dani darovací se v tomto případě nepodává.

Související předpisy:

§ 3 odst. 4 písm. a) Zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů

§ 11 Zákona č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 19 odst. 3 Zákona č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 21 odst. 5 Zákona č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí