Nepřihlášení nového majitele k dani z nemovitosti

Dotaz:

chtel jsem se zeptat.Prevedla jsem domek darovaci smlouvou na sestiletou dcerku v prubehu roku 2010.Nedopatrenim jsme zapomneli nahlasit zmenu majitele pro dan z nemovitosti.Prosim o radu.Je nejaka promlceci lhuta?Ci co nam hrozi a jak postupovat, aby sankce byly co nejmensi .Doposud jsme zmenu majitele nehlasili ani dan neplatili.Dekuji.Marcela.H.

Odpověď:

Pokud jste přestala být poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu roku 2010 zanikla veškerá Vaše vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu jednoho správce daně, měla jste povinnost oznámit změnu příslušnému FÚ nejpozději do 31.1 2011. Za rok 2011 (tj. do 31. 1. 2011) jste již měla podat daňové přiznání k dani z nemovitosti jako zákonní zástupce své nezletilé dcery. Daň z nemovitosti měla být zaplacena na základě platebního výměru vystaveného FÚ a to do 31. 5. 2011 (za rok 2011) a následně pak do 31. 5. 2012 (za rok 2012), nepřesáhla-li částku daně 5 tis. Kč/rok. Za nesplnění výše uvedených povinností Vám FÚ vyměří pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani z nemovitosti (§ 250 DŘ) a úroky z prodlení za opožděnou platbu daně z nemovitosti (§ 252 DŘ). Co se týče oznámení zániku daňové povinnosti na dani z nemovitosti, pokud Vás ke splnění povinnost FÚ dodatečně nevyzval, domnívám se, že pořádkovou pokutu dle § 247 odst. 2 Daňového řádu nelze vyměřit. Co se týče promlčecí lhůty, FÚ nemůže daň vyměřit po uplynutí 3 let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, tj. od 31. 1. 2011 (za rok 2011) resp. ode dne, v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení, tj. od 31. 5. 2012 (za rok 2012). Doporučuji Vám co nejdříve si splnit výše uvedené povinnosti.

 

http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/245968-neprihlaseni-noveho-majitele-k-dani-z-nemovitosti